Interní oddělení

Interní oddělení poskytuje široké spektrum specializované péče, zaměřené na prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění vnitřních orgánů, pokud onemocnění nevyžaduje chirurgickou léčbu. Interní oddělení disponuje šesti lůžky jednotky intenzivní péče, dvanácti lůžky péče intermediární s možností monitoringu EKG a padesáti lůžky standardního oddělení. Provozujeme interní, kardiologickou, gastroenterologickou ambulanci a funkční laboratoř. Oddělení působí od roku 2018 v novém, moderním interním pavilonu, kde se nachází také neurologické pracoviště a stacionář pro infuzní léčbu. Úzce spolupracujeme s centry specializované péče Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, ale také s pracovišti fakultních a dalších nemocnic se specializovanými centry. 

 

Kontaktní telefonické spojení pro poskytnutí informací: 

Recepce: 571 818 250

Interní oddělení – lůžková oddělení: 571 818 214, 221 (lékař), 208 (sestry)

Interní oddělení – JIP: 571 818 213 (lékař), 204 (sestry)


 

Vedení oddělení:

  • MUDr. Jiří Kourek

  • Primář
  • tel.: +420 571 818 235

  • Bc. Bohdana Bambuchová

  • Vrchní sestra
  • tel.: +420 571 818 202