Hematologicko-transfuzní oddělení

Naše oddělení ve své činnosti spojuje dárcovství krve, péči o pacienty s onemocněním krve a krvetvorných orgánů a laboratorní vyšetřování krve. Postarají se o Vás dva zkušení atestovaní lékaři, sestry s mnohaletou praxí a vstřícností k pacientům i dárcům krve, atestovaní laboranti i laboranti v přípravě k atestaci z oboru hematologie a transfuzní služba, a v neposlední řadě pracovníci vysokoškolsky vzdělaní v laboratorních metodách. V případě nutnosti specializovaných vyšetření nebo léčby Vám zprostředkujeme další péči na některém z vyšších pracovišť – např. ve FN Olomouc. Hematologicko-transfuzní oddělení pravidelně úspěšně absolvuje tuzemské i mezinárodní audity – SÚKL, Baxalta, Grifols i audity v rámci celonemocničního sledování.

 

RYCHLÝ KONTAKT:

 • HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ | NEPŘETRŽITÝ PROVOZ | tel.: +420 571 818 605
 • HEMATOLOGICKÁ AMBULACE | tel.: +420 571 818 609, 611
 • OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ (krev, plazma, dřeň) | tel.: +420 571 818 605

Upozornění:
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je zapotřebí u dárců, kteří se vrátili ze zemí s výskytem koronaviru, MĚSÍČNÍ ODKLAD darování!
Děkujeme za pochopení a respektování. 


Aktuálně doplňujeme:

 • Ve středu 25. 3. 2020 bude hematologicko-transfuzní oddělení odebírat jen krev od Rh negativních dárců, respektive krevních skupin A-, O-, B- . „Prosíme ostatní přihlášené dárce, aby nás telefonicky kontaktovali ohledně náhradního termínu,“ uvedla Marie Kašparová z hematologicko-transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice. Dárci mohou hematologicko-transfuzní oddělení kontaktovat prostřednictvím telefonního čísla 571 818 605.
 • V souladu s novým doporučením Transfuzní společnosti ČLS JEP dárci ještě před vstupem do čekárny projdou stanovištěm, kde je jim změřena teplota a podpisem formuláře potvrdí, že sami nejsou v karanténě, nebo nebyli v kontaktu s někým, kdo v karanténě sám je, a v posledních 14 dnech neměli žádné příznaky infekčního onemocnění. Kromě zajištění bezpečnosti odebraných krví se jedná i o opatření, které má zajistit ochranu ostatních dárců a personálu.
 • Rovněž z důvodu aktuálního doporučení Transfuzní společnosti ČLS JEP rušíme v termínu 23. 3. až 13. 4. 2020 odběry plazmy. Dárce objednané na tyto termíny budeme telefonicky kontaktovat. Další termíny se budou rušit/uskutečňovat dle aktuální epidemiologické situace, z toho důvodu zatím dárcům náhradní termíny za zrušené odběry nenabízíme.
 • Prosíme dárci, aby dodržovali časy příchodu na oddělení, abychom v maximální možné míře eliminovali shromažďování dárců v čekárně.

DÁRCOVSTVÍ:

 • Dárcovství KRVE ve Vsetínské nemocnici zde.
 • Dárcovství KREVNÍ PLAZMY ve Vsetínské nemocnici zde.
 • Dárcovství KOSTNÍ DŘENĚ – informace zde.

Pro jakékoliv informace se na nás můžete obrátit osobně, telefonicky nebo i elektronicky pomocí emailové komunikace na adresu hemato@nemocnice-vs.cz

 

 • MUDr. Jana Pelková

 • Primářka
 • tel.: +420 571 818 600

 • Marie Kašparová

 • Vrchní sestra
 • tel.: +420 571 818 602