Transfuzní část

  • V transfuzní problematice rozvíjíme činnosti spojené s dárcovstvím krve. Zvyšujeme počty dárců krve, provádíme neustálou propagaci a snažíme se rozšířit registr pravidelných aktivních dárců krve
  • Výborně se rozvíjí spolupráce se středními školami v našem regionu, smysl pro dárcovství je třeba probouzet již u mladých dospělých studentů a žáků. V tomto smyslu je třeba velmi poděkovat pedagogům našich středních škol za příkladnou spolupráci, svým vlastním příkladem mohou štafetu dárcovství předávat mladším lidem
  • Z další aktivit jsou to dny darování s Českým rozhlasem, Darování s rádiem Kiss publikum apod
  • Potěšující je, že i těmito aktivitami se v letošním roce ve srovnání s minulými léty daří zvyšovat počty odebraných dárců
  • K dárcovské problematice ruku v ruce jde i nábor do stále se rozšiřujícího Registru dárců kostní dřeně.
  • Již pět let realizujeme v naší nemocnici odběry krevní plazmy – tzv. plasmaferézy

Informace (nejen) pro dárce:

  • Dárcovství KRVE ve Vsetínské nemocnici – více zde.
  • Dárcovství KREVNÍ PLAZMY ve Vsetínské nemocnici – více zde.
  • Dárcovství KOSTNÍ DŘENĚ, zápis do registru – více zde.