Dětské oddělení

Dětské oddělení je od roku 1997 držitelem titulu Baby Friendly Hospital  (Nemocnice přátelská k dětem) a má právo užívat logo UNICEF. Byli jsme mezi prvními deseti pracovišti v České republice, která tento titul získala.
Na oddělení poskytujeme lůžkovou i ambulantní péči dětem do 18 let.  Součástí oddělení je novorozenecká část, jednotka intenzivní péče, standardní lůžková jednotka a pediatrická ambulance. Spolupracujeme s dětskými klinikami v celé ČR a v případě potřeby zajistíme transport na specializované pracoviště.

Aktuálně:

Dětské oddělení začalo znovu hospitalizovat pacienty k plánované operativě, a to v omezeném rozsahu výkonů a ve vyhrazených termínech. Jedná se o zákroky s krátkodobou anestézií, které indikuje chirurgické, ortopedické či ORL pracoviště, tedy o adenotomie, extrakce kovového materiálu, kýly a podobně.

 • K dispozici je ambulance dětského oddělení a lékařská pohotovostní služba pro děti.
 • Porodnice je v plném provozu, zajištěn je i provoz novorozenecké stanice.
 • Dětští pacienti, kteří vyžadují ošetření z důvodu úrazu či dalších akutních chirurgických onemocnění, jsou ošetřeni v chirurgické ambulanci.
 • S běžnými zdravotními problémy se rodiče mohou obrátit na dětskou pohotovost, jejíž provoz je prodloužen až do 22.00 hodin. V pracovní dny je zajištěna od 17.00 do 22.00 hodin, v sobotu a neděli od 8.00 do 22.00 hodin. Funguje v přízemí polikliniky, vstup samostatným vchodem.
 • V případě závažných zdravotních potíží, kdy je přivolána záchranná zdravotní služba (RZP), jsou děti zpravidla převáženy do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně.

Telefonický kontakt pro bližší informace:   571 490 241, 571 490 244


Vedení oddělení: 

 • MUDr. Marián Rubint

 • Primář
 • tel.: +420 571 818 240

 • Bc. Eva Kovářová

 • Vrchní sestra
 • tel.: +420 571 818 242

 • MUDr. Jolanta Panáčková

 • Vedoucí lékařka novorozenecké stanice
 • tel.: +420 571 818 551