Interní oddělení

Interní oddělení poskytuje široké spektrum specializované péče, zaměřené na prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění vnitřních orgánů, pokud onemocnění nevyžaduje chirurgickou léčbu. Interní oddělení disponuje šesti lůžky jednotky intenzivní péče, dvanácti lůžky péče intermediární s možností monitoringu EKG a padesáti lůžky standardního oddělení. Provozujeme interní, kardiologickou, gastroenterologickou a nefrologickou ambulanci, funkční laboratoř a dialýzu. Úzce spolupracujeme s centry specializované péče Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, ale také s pracovišti fakultních a dalších nemocnic se specializovanými centry.

 

Kontaktní telefonické spojení pro poskytnutí informací: 

Recepce: 571 818 250

Interní oddělení – lůžková oddělení: 571 818 214, 221

Interní oddělení – JIP: 571 818 207

Covidová stanice 4. patro: 571 818 450 (sesterna)


Aktuálně: 

  • omezena činnost kardiologické ambulance, objednaní pacienti informování 
  • provádíme akutní gastroenterologická vyšetření, v provozu je příjmová interní ambulance

Děkujeme za pochopení


 

Vedení oddělení:

  • MUDr. Ján Ürge, Ph.D.

  • Primář
  • tel.: +420 571 818 200

  • Bc. Bohdana Bambuchová

  • Vrchní sestra
  • tel.: +420 571 818 202