Interní oddělení

Interní oddělení poskytuje široké spektrum specializované péče, viagra dose zaměřené na prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění vnitřních orgánů, pokud onemocnění nevyžaduje viagra dose chirurgickou léčbu. Interní oddělení disponuje šesti lůžky jednotky intenzivní péče, dvanácti lůžky http://www.radiokolej.cz/domains/radiokolej.cz/canadian-pharmacy-generic-levitra/ péče intermediární s možností monitoringu EKG a padesáti lůžky standardního http://www.radiokolej.cz/domains/radiokolej.cz/canadian-pharmacy-generic-levitra/ oddělení. Provozujeme interní, kardiologickou, gastroenterologickou a nefrologickou ambulanci, funkční laboratoř viagra prescription a dialýzu. Úzce spolupracujeme s centry specializované péče Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, ale také s pracovišti fakultních a viagra prescription dalších nemocnic se specializovanými centry.

 

Kontaktní telefonické spojení pro poskytnutí informací: 

Recepce: 571 818 250

Interní oddělení – lůžková oddělení: 571 818 214, 221

Interní oddělení – JIP: 571 818 207


 

Vedení oddělení:

  • MUDr. Ján Ürge, Ph.D.

  • Primář
  • tel.: +420 571 818 200

  • Bc. Bohdana Bambuchová

  • Vrchní sestra
  • tel.: +420 571 818 202