Oddělení následné péče

Na oddělení následné péče (dříve léčebna dlouhodobě nemocných) poskytujeme péči lékařskou, rehabilitační i ošetřovatelskou, a to pacientům s chronickými nemocemi a pacientům, u kterých skončila akutní fáze léčby a u nás mu poskytneme péči, která stabilizuje jeho stav a připraví jej na návrat do domácího prostředí. Proto se na našem oddělení hospitalizují pacienti všech věkových skupin s různými druhy onemocnění.

 

  • MUDr. Zuzana Vojtěchová

  • Primářka
  • tel.: +420 571 818 260

  • Mgr. Adriana Šimková

  • Vrchní sestra
  • tel.: +420 571 818 262

  • Dana Pifková

  • Zdravotně-sociální pracovnice
  • tel.: +420 571 818 269