Oddělení následné péče

Na oddělení následné péče poskytujeme péči lékařskou, rehabilitační i ošetřovatelskou. Přijímáme pacienty s chronickými nemocemi, pacienty s nevyléčitelným onemocněním, v terminálním stádiu nemoci. Dále pacienty, u kterých skončila akutní fáze léčby, u nás jim poskytneme péči, která stabilizuje jejich stav a připraví je na návrat do domácího prostředí, nebo sociálního zařízení. Proto se na našem oddělení hospitalizují pacienti všech věkových skupin s různými druhy onemocnění.

 

  • MUDr. Zuzana Vojtěchová

  • Primářka
  • tel.: +420 571 818 260

  • Mgr. Adriana Šimková

  • Vrchní sestra
  • tel.: +420 571 818 262, 268

  • Dana Pifková

  • Zdravotně-sociální pracovnice
  • tel.: +420 571 818 269