Oddělení následné péče

Na oddělení následné péče poskytujeme péči lékařskou, rehabilitační i ošetřovatelskou. Přijímáme pacienty s chronickými nemocemi, pacienty s nevyléčitelným onemocněním, v terminálním stádiu nemoci. Dále pacienty, u kterých skončila akutní fáze léčby, u nás jim poskytneme péči, která stabilizuje jejich stav a připraví je na návrat do domácího prostředí, nebo sociálního zařízení. Proto se na našem oddělení hospitalizují pacienti všech věkových skupin s různými druhy onemocnění.

Možnost komunikace prostřednictví SKYPE: 

V době zákazu návštěv se můžete se svými hospitalizovanými příbuznými kontaktovat nejen telefonicky, vizuální kontakt můžeme zprostředkovat nově pomocí SKYPE.
Dva tablety jsme získali darem, využít můžete spojení v době od 14.00 do 18.00 hodin:

Případné další dotazy: stanice ženy – tel. 571 818 264, stanice muži – tel. 571 818 265.


 

 • MUDr. Zuzana Vojtěchová

 • Primářka
 • tel.: +420 571 818 260

 • Mgr. Adriana Šimková

 • Vrchní sestra
 • tel.: +420 571 818 262, 268

 • Bc. Radim Bleša

 • Zdravotně-sociální pracovník
 • tel.: +420 571 818 269

 • Dana Pifková

 • Zdravotně-sociální pracovnice
 • tel.: +420 571 818 269

 

Více k činnosti zdravotně-sociálního pracovníka ZDE