Odborné ambulance

Neurologická ambulance | přízemí pavilon H (nový interní pavilon)
ordinační doba: pondělí – pátek 7.30 – 12.00  | 12.30 –15.00 hod. | tel.: +420 571 818 371


Stacionář pro infuzní léčbu | 3. patro pavilon H (nový interní pavilon)
pouze na základě doporučení z ambulance | tel.: +420 571 818 325

EEG a EMG laboratoř | přízemí pavilon H (nový interní pavilon)
pouze objednaní pacienti na tel.: +420 571 818 254, 257