Dozorčí rada

  Ing. Miluše Miklíková

 předsedkyně dozorčí rady

 MUDr. Miroslav Adámek 

 člen dozorčí rady

 

 Ing. Martin Déva

 člen dozorčí rady

  Ing. Miroslav Hladík

člen dozorčí rady

 

Ing. Tomáš Pajonk

člen dozorčí rady

 

MUDr. Róbert Teleky

člen dozorčí rady

V souladu s Vyhlášením výsledků voleb zástupců zaměstnanců do dozorčí rady Vsetínské nemocnice byli do dozorčí rady Vsetínské nemocnice a.s. na základě voleb konaných dne 27. a 28. 11. 2018 zvoleni s účinností od 1. 1. 2019 zvoleni tito zaměstnanci:

  • MUDr. Milan Doležel
  • Lucie Kotrlová, DiS.
  • MUDr. Martin Janáč