Ocenění převzalo osm desítek dobrovolných dárců krve

Osm desítek dobrovolných dárců krve z celého valašského regionu převzalo v malém sále Domu kultury Vsetín bronzové, stříbrné a zlaté Janského plakety a Zlaté kříže ČČK 3. třídy za 10, 20, 40 a 80 bezpříspěvkových odběrů. Kromě zástupců Českého červeného kříže přišli oceněné dárce pozdravit a poděkovat jim i starosta Vsetína Ing. Mgr. Jiří Růžička, ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková, primářka hematologicko-transfuzního oddělení MUDr. Jana Pelková a další zdravotníci.

„Všem říkám, ať se darovat krev nebojí,“ komentovala oceněná dárkyně

Mezi oceněnými Zlatým křížem ČČK 3. třídy za osmdesát bezpříspěvkových odběrů byla tentokrát i žena, paní Antonie Zádilská ze Vsetína. „Ve všech případech se jednalo o odběr krve, když ve Vsetíně plazmu zavedli, již jsem byla mimo věkový limit,“ vysvětlila s úsměvem. Krev poprvé darovala v šestadvaceti letech, tehdy jsme se domluvili s kolegy ze zaměstnání a šli darovat společně. Dodnes propaguje dárcovství i mezi svými známými. „Všem říkám, ať se darovat krev nebojí. Součástí odběrů jsou i vyšetření, takže je zdravotní stav pořád pod kontrolou. To je velký bonus,“ dodala. Celý život pracovala v různých dělnických povoláních, nyní je již v penzi a jejím největším koníčkem jsou – jak sama říká – její vnučky, rodina. Do té už bezmála patří i zdravotníci z hematologicko-transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice. „Jsou to bezva lidé, vždycky je to tam fajn. Ráda bych krev darovala, pokud to věk a zdravotní stav dovolí,“ vysvětlila Antonie Zádilská, jejíž krevní skupina patří k těm univerzálním.

Počet oceněných dárců se od roku 2015 ve Vsetíně zvyšuje. Letos jich na ocenění dosáhlo ve všech kategoriích více než sto sedmdesát. Mnozí se na setkání dárců nemohli dostavit osobně a ocenění jim bude dodáno dodatečně. Rostoucí trend má ve Vsetíně i celkový počet odběrů a dárců obecně. V roce 2017 bylo realizováno více než dva tisíce sedm set odběrů, krev a plazmu darovalo 1356 lidí. I nadále je však zapotřebí registr dárců doplňovat a omlazovat. Zvyšuje se poptávka po krvi a především krevní plazmě. „Vážně zranění, popálení pacienti, lidé s poruchami obranyschopnosti i nemocní s onkologickou diagnózou. Ti všichni potřebují při léčbě krevní plazmu,“ zdůraznila Jana Sklářová ze vsetínské pobočky Českého červeného kříže.

„Všem dárcům bych chtěla poděkovat, velmi si vážím jejich ničím nenahraditelné pomoci při záchraně lidských životů a zdraví. Vsetínská nemocnice v posledních letech upravila a doplnila zázemí čekárny pro dárce krve, aby se u nás cítili příjemně, a věřím, i podle příjemné atmosféry dnešní akce, tomu tak skutečně je,“ dodala ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková. Hematologicko-transfuzní oddělení Vsetínské nemocnice sídlí od roku 2011 v moderním pavilonu centrálních laboratoří, prostředí je klimatizované s potřebným zázemím. V posledních letech postupně v čekárně přibylo wifi připojení, velkoplošná obrazovka, kávový bar, výměnná knihovnička (knihobudka), díky stavebním úpravám také diskrétní zóna pro evidenci dárců krve. Od února 2017 se ve Vsetíně kromě plné krve realizují i odběry krevní plazmy. Nemocnice ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádá i náborové akce do registru dárců kostní dřeně, spolupracuje se středními školami v regionu, krev je možné společně darovat i se svými kolegy ze zaměstnání či sdružení. Další informace najdou zájemci na stránkách oddělení.

Fotogalerie z akce: 

« 1 z 5 »