Odborné praxe

Odborné praxe studentů a praktikantů:

 • Před zahájením praxe student požádá vrchní sestru nebo primáře oddělení o schválení na formuláři Žádost o schválení odborné praxe studenta. Žádost si můžete stáhnout níže nebo vyzvednout na personálním oddělení.
 • Pokud chce student vykonávat praxi na více odděleních, musí se vyjádřit vrchní sestra nebo primář každého z těchto oddělení.
 • Schválenou žádost spolu se Smlouvou o zajištění odborné praxe studenta doručí zájemce na personální oddělení (poštou nebo naskenované e-mailem) a to v předstihu alespoň jednoho měsíce.
 • Smlouvu o zajištění odborné praxe studenta Vám vystaví škola (studijní oddělení), pokud ne, obraťte se na pracovníky personálního oddělení.
 • Každý uchazeč o praxi se musí zúčastnit školení o BOZP a PO (školení probíhá každý pátek od 8.00 hodin v prostorách personálního oddělení).
 • Pracovní oděv a obuv si zajišťuje praktikant sám.
 • Pro studenty je praxe zdarma

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ODBORNÉ PRAXE NEBO STÁŽE


Stáže lékařů,  farmaceutů a nelékařských zdravotnických pracovníků:

 • Před zahájením praxe stážista požádá primáře (NZP vrchní sestru) oddělení o schválení na formuláři Žádost o schválení odborné praxe studenta. Žádost si můžete stáhnout níže nebo vyzvednout na personálním úseku.  Stáž je potřeba vyřizovat v předstihu, nejlépe měsíce dopředu.
 • Pokud chce stážista vykonávat praxi na více odděleních, musí se vyjádřit primář (vrchní sestra) každého z těchto oddělení.
 • Na základě schválené žádosti  připraví pracovníci personálního oddělení smlouvu.
 • Každý uchazeč o stáž se musí zúčastnit školení o BOZP a PO (školení probíhá každý pátek od 8.00 hodin v prostorách personálního oddělení).
 • Poplatek za stáž činí pro lékaře a farmaceuty  350,- Kč včetně DPH za den, pro nelékařské zdravotnické pracovníky 150,- Kč včetně DPH za den.  Stáže rezidentů v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost jsou s účinností od 1.2.2016 bezplatné.

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ODBORNÉ PRAXE NEBO STÁŽE


Další informace – personální a mzdové oddělení:

 • Ing. Martin Pavlica, MHA

 • náměstek pro personální řízení
 • tel.: +420 571 818 130

 • Milena Štíchová

 • personalistka
 • tel.: +420 571 818 108