Dialyzační středisko

Dialyzační středisko (tehdy hemodialyzační středisko) bylo založeno v roce 1991, původně s osmi dialyzačními lůžky. Původně fungovalo v rámci interního oddělení, nyní je samostatným oddělením. Postupně s narůstající potřebou rozšíření kapacity dialýzy se navýšil počet lůžek na 13, s možností izolace pacienta v případě přenosných infekčních onemocnění. V úterý 1. srpna 2023 se péče přesunula ze staré interny do moderních prostor pavilonu K, který prošel rozsáhlou modernizací. V moderních prostorách je k dispozici 15 lůžek.

Léčba v rámci chronického programu je poskytována od pondělí do neděle ve dvou dialyzačních směnách. V rámci akutního programu je poskytována péče nepřetržitě.  Středisko rovněž umožňuje i takzvanou přechodnou či rekreační péči pacientům z kteréhokoliv střediska v případě jejich pobytu v okolí Vsetínska. Naopak v případě potřeby našich pacientů jsme schopni zajistit dialýzu v jiných střediscích po republice a dle domluvy i v zahraničí.

V akutním dialyzačním programu jsou léčeni pacienti s různými formami akutní poruchy funkce ledvin, u nichž je nutná dočasná náhrada renálních funkcí. V rámci tohoto programu  spolupracujeme  s oddělením ARO či jednotkami intenzivní péče chirurgického oddělení a interního spojeného lůžkového fondu. Oddělení ARO poskytuje kontinuální eliminační metody, což umožňuje dle potřeby přechod z kontinuální metody na metodu intermitentní.

  • Domácí dialyzační program zahajujeme po důsledné edukaci pacienta. Kontroly těchto pacientů jsou zajištěny jednou měsíčně v mateřském středisku, v případě potřeby kdykoliv.
  • Doprava pacientů je zajištěna dopravní zdravotní službou, v případě individuální dopravy je možnost parkování v areálu nemocnice.

 

Slavnostní otevření nového střediska v prostorách pavilonu K: