Co u nás léčíme

Porodnice

 • Porodnice rodinného typu, kde je maximum úsilí věnováno individuálnímu přístupu k rodičce a dítěti
 • Budoucí matky mají možnost vybrat si ze širokého spektra porodnických pomůcek a alternativních metod vedení porodu včetně možnosti porodu do vody
 • K dispozici jsou tři nové porodnické pokoje, kde mohou budoucí rodiče společně trávit čas před porodem, v případě jednoho pokoje lze na pokoji vést i samotný porod
 • Nastávající otec může být přítomen u porodu a jeho účast je vítána a je zdarma
 • Ve spolupráci s anesteziologicko-resuscitačním oddělením zajišťujeme v indikovaných případech adekvátní tlumení porodních bolestí epidurální či spinální analgesií
 • Na oddělení šestinedělí funguje systém rooming in, kdy dítě zůstává ihned po porodu s matkou
 • Jsme držiteli titulu Baby Friendly Hospital, dodržujeme kritéria a pravidla stanovená Světovou zdravotnickou organizací pro podporu kojení jako jedné z hlavních podmínek optimálního vývoje dítěte
 • Respektujeme porodní plány rodiček

 

Gynekologie

 • Rozvíjíme laparoskopické techniky (plné spektrum hysteroskopických operací), které výrazně zkracují pobyt pacientek na oddělení i jejich pracovní neschopnost
 • V oblasti onkologické problematiky jsme schopni nabídnout adekvátní operace i s odstraněním uzlin
 • V ambulantní části poskytujeme péči ženám všech věkových kategorií, těhotným i netěhotným
 • Máme k dispozici moderní přístroje včetně nejmodernějšího ultrazvuku
 • Provádíme vyšetření těhotných žen v rámci screeningu vývojových vad plodu
 • Rozvíjíme a zdokonalujeme diagnostiku a léčbu pacientek s inkontinencí moči včetně operační léčby, ale také léčby konzervativní, a to ve spolupráci s rehabilitačním oddělením