Umístění oddělení

Pavilon H – nový interní pavilon

  • Lůžková část | 3. patro | tel.: +420 571 818 306, 307
  • Stacionář pro infuzní léčbu |4. patro | tel.: +420 571 818 325 
  • EEG a EMG laboratoř | přízemí | tel.: +420 571 818 254, 257

Ambulance:
Objednávání léků: tel.: +420 571 818 371
Přeobjednávání a výsledky: tel. +420 818 381