Bezpečnostní manažer

Bezpečnostní manažer řeší koncepci ochrany osob a majetku společnosti, připravuje bezpečnostní strategii a stanovení organizačních a technických preventivních opatření pro zajištění bezpečnosti prostředí pro činnost zaměstnanců, pobyt pacientů a ochranu majetku.

Zaměstnanci Vsetínské nemocnice se mohou na bezpečnostního manažera obracet při vzniku mimořádných událostí (verbální nebo fyzický útok, krádež, poškození cizí věci osobou, výskyt podezřelých předmětů nebo osob, dopravních problémů v areálu a podobně).

  • Bc. Jan Maštalíř

  • bezpečnostní manažer
  • tel.: +420 571 490 425