Pro pacienty

Informace pro pacienty anesteziologické ambulance

Anesteziologické předoperační vyšetření je důležité, abychom správně zhodnotili Váš zdravotní stav před operací, stanovili rizika, doporučili typ anestézie, vysvětlili průběh anestézie a odpověděli na Vaše dotazy. Anesteziologická ambulance se společně s anesteziologicko-resuscitačním oddělením (ARO) nachází v prvním patře chirurgického pavilonu Vsetínské nemocnice.

Co potřebujete mít s sebou?

Předoperační vyšetření od praktického lékaře, výsledky laboratoří, RTG, EKG, interní či jiná odborná vyšetření provedená před operací.

Jak dlouho trvá vyšetření?

Vyšetření trvá zhruba 15 až 20 minut.

Informovaný souhlas

Během vyšetření se s vámi domluvíme na typu anestézie (narkózy) a podepíšeme informovaný souhlas (dokument, ve kterém je popsán typ narkózy s jeho výhodami i nevýhodami). S jeho obsahem se můžete seznámit již nyní:

celková anestézie více zde
subarachnoidální a epidurální anastézie vhodná pro výkony od pasu níže, např. císařský řez, křečové žíly, artroskopie, kýly, urologické operace více zde
epidurální anastézie
s katetrem
obdoba výše uvedené anestézie, jen se navíc zavádí hadička k dlouhodobému podávání anastézie
či léků od bolesti
více zde
periferní blok znecitlivění pouze části končetiny –
u operací na noze, ruce
více zde
hemodiluce nejedná se o narkózu, ale o postup podobný autotransfuzi před operacemi s možnou krevní ztrátou – náhrady kloubů, operace ledvin a podobně více zde

 

Kdy je nutné operaci odložit?

Platí pro plánované výkony, kde nehrozí komplikace zprodlení – vždy nutno konzultovat s lékařem, který operaci indikoval.

 • Akutní infekce horních i dolních dýchacích cest
  – po infekci cest dýchacích (odklad asi o tři týdny od ústupu onemocnění)
  – po zápalu plic (odklad 3 měsíce)
 • Akutní infarkt myokardu, dekompenzovaná hypertenze
  – po srdečním infarktu (odklad 3 až 6 měsíců, minimálně 6 týdnů – dle individuální konzultace)
 • Akutní cévní mozková příhoda
  – po CMP (mozkové příhodě) – odklad 1 až 3 měsíce
 • Akutní močová infekce (asymptomatická močová infekce není kontraindikací výkonu: pouze náhodný nález bakterií v moči bez jiných příznaků – teplota, pálení při močení)
  – po infekci močových cest odklad do vyléčení nemoci
 • Akutní herpes labialis (opar)
  – odklad do vyléčení.

Ambulantní anestézie

Je anestézie pro výkony, po kterých můžete být propuštěni do domácí péče ještě v den operace, nejdříve však 2 hodiny po výkonu. Vhodnost ambulantní anestézie Vám doporučí odborný lékaři či anesteziolog!
Podmínky pro propuštění: 24 hodin po výkonu nesmíte řídit motorové vozidlo, pít alkoholické nápoje, obsluhovat stroje, pracovat ve výškách, pracovat s ostrými předměty, činit zásadní rozhodnutí a výpovědi a podepisovat právní dokumenty. Při odchodu z nemocnice je zapotřebí mít odpovídají doprovod domů, přes noc dohled jiné osoby. V případě potíží ihned kontaktovat lékaře.

Základní pokyny před anestézií

Šest až osm hodin před výkonem se nesmí jíst a pít, pouze vodu či čaj můžete 2 hodiny před výkonem. Pokud bude operace provedena v den přijetí do nemocnice, nesmíte již od půlnoci jíst a pít. Před výkonem je nutné sundat zubní protézy, kontaktní čočky, piercing, spony. Před anestézií nepoužívejte make-up, ani lak na nehty či umělé nehty!