Neurologické oddělení

Neurologie se věnuje léčbě závažných onemocnění mozku, míchy, periferních nervů a pohybového aparátu. Nejčastěji se u nás léčí pacienti s cévní mozkovou příhodou, s onemocněním páteře, míchy a míšních kořenů, s epilepsií, roztroušenou sklerózou, s degenerativními onemocněními nervového systému a s bolestmi hlavy. Péči poskytujeme na lůžkách v rámci spojeného interního lůžkového fondu, na neurologickém stacionáři a v ambulancích.

Upozornění pro pacienty:

Neurologická ambulance | přízemí H (nový interní pavilon)
ordinační doba: pondělí – pátek 7.30 – 12.00  | 12.30 –15.00 hod. | tel.: +420 571 818 371

Neurologický stacionář pro infuzní léčbu se od pondělí 14. 3. 2022 opět vrátil na své standardní místo, do 4. patra pavilonu H (nový interní pavilon)

 


  • MUDr. Blanka Rychlíková

  • Primář
  • tel.: +420 571 818 320, 321

  • Romana Mucsková

  • Staniční sestra
  • tel.: +420 571 818 302