Neurologické oddělení

Neurologie se věnuje léčbě závažných onemocnění mozku, míchy, periferních nervů a pohybového aparátu. Nejčastěji se u nás léčí pacienti s cévní mozkovou příhodou, s onemocněním páteře, míchy a míšních kořenů, s epilepsií, roztroušenou sklerózou, s degenerativními onemocněními nervového systému a s bolestmi hlavy. Péči poskytujeme na lůžkách v rámci spojeného interního lůžkového fondu, na neurologickém stacionáři a v ambulancích.

Neurologická ambulance | přízemí H (nový interní pavilon), ordinační doba: pondělí – pátek 7.30 – 12.00  | 12.30 –15.00 hod.

Objednávání léků: tel.: +420 571 818 371
Přeobjednávání a výsledky: tel. +420 818 381


  • MUDr. Blanka Rychlíková

  • Primář
  • tel.: +420 571 818 320, 321

  • Romana Mucsková

  • Staniční sestra
  • tel.: +420 571 818 302