Praktická sestra

Praktická sestra – interní spojený lůžkový fond – videoprohlídka oddělení

Praktická sestra – oddělení následné péče

Požadavky:

  • Odborná způsobilost dle 96/2004 Sb. zákona o nelékařských povoláních (absolvent střední zdravotnické školy)
  • Profesionální přístup k pacientům
  • Bezúhonnost
  • Zdravotní způsobilost

 

Kontakt na personální a mzdové oddělení:

  • Ing. Martin Pavlica, MHA

  • náměstek pro personální řízení
  • tel.: +420 571 818 130

  • Ing. Mgr. Eva Kurtinová

  • personalistka
  • tel.: +420 571 818 108