Všeobecná sestra

Všeobecná sestra – anesteziologicko-resuscitační oddělení  

Všeobecná sestra – chirurgické oddělení

Všeobecná sestra – ortopedické oddělení 

Všeobecná sestra – gynekologicko-porodnické oddělení – ambulance – kratší pracovní úvazek

Všeobecná sestra – centrální operační sály

Všeobecná sestra – JIP interního oddělení

Všeobecná sestra – dětské oddělení

Všeobecná sestra – oddělení následné péče

 

Nabízíme NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 50.000 Kč  na vybraná pracovní místa

 

Kontakt na personální a mzdové oddělení:

  • Ing. Mgr. Eva Kurtinová

  • vedoucí personálního oddělení
  • tel.: +420 571 818 428