Dopravní zdravotnické služby

Dotazník spokojenosti - Klienti dopravní zdravotnické služby

Jméno Povolání/zaměstnání Email Telefon

Při jaké příležitosti jste byl přepravován?

Byl jste spokojen se způsobem komunikace  dispečerky?


Jak dlouhá byla doba čekání na přepravu ?

Jak dlouhá byla doba čekání na přepravu při zpáteční cestě ?

Byl(a) jste spokojen(a) s přístupem, chováním a odborností řidiče v průběhu přepravy?


Doprovodil Vás řidič až na oddělení, do čekárny ordinace nebo ke dveřím bytu?

Vyjádření k  technickému zabezpečení (čistota vozidla a vybavení, teplo, případně větrání ve vozidle, porucha na vozidle během jízdy, apod.)


Dále můžete uvést další poznatky, připomínky a náměty: