Dopravní zdravotnické služby

Dotazník spokojenosti - Klienti dopravní zdravotnické služby

Jméno Povolání/zaměstnání Email Telefon
Při jaké příležitosti jste byl přepravován?
Byl jste spokojen se způsobem komunikace  dispečerky?

Jak dlouhá byla doba čekání na přepravu ?
Jak dlouhá byla doba čekání na přepravu při zpáteční cestě ?
Byl(a) jste spokojen(a) s přístupem, chováním a odborností řidiče v průběhu přepravy?

Doprovodil Vás řidič až na oddělení, do čekárny ordinace nebo ke dveřím bytu?
Vyjádření k  technickému zabezpečení (čistota vozidla a vybavení, teplo, případně větrání ve vozidle, porucha na vozidle během jízdy, apod.)

Dále můžete uvést další poznatky, připomínky a náměty: