Personální úsek

Personální úsek má na starost Ing. Martin PAVLICA, MHA.

Odpovídá zejména za tvorbu personálně mzdové politiky a motivačních systémů organizace, zavádění a uplatnění definovaných vizí a cílů do politiky řízení lidských zdrojů, vedení kompletní personální a mzdové agendy, dodržování schválených zásad a postupů v oblasti řízení lidských zdrojů, dodržování principů ochrany osobních údajů, bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, požární ochrany.

Oblast:

  • Ing. Martin Pavlica, MHA

  • ředitel
  • tel.: +420 571 818 100