Provozní úsek

Provozní úsek řídí provozní náměstek Ing. Filip HOLZMÜLLER . Odpovídá zejména za vytváření provozních podmínek pro plynulý a nerušený chod společnosti, zabezpečení servisu, údržby a obnovy nemovitého majetku, provádění technické a administrativní činnosti spojené s investiční výstavbou, zajišťování technického dozoru, součinnost jednotlivých profesí ve vztahu k investičním potřebám společnosti, plánování a organizace rekonstrukcí, zajišťování stravování, zajišťování spisové služby a podatelny, zabezpečování pohotové, kvalitní a hospodárné přepravy nemocných a zraněných, zajišťování vnitropodnikové logistiky a správy vozového parku nemocnice, včetně jeho obnovy.

Součástí provozního úseku jsou pracoviště:

  • Ing. Filip Holzmüller

  • provozní náměstek
  • tel.: +420 571 490 140