Více o oddělení

 • MUDr. Marek Proksa

 • Primář
 • tel.: +420 571 818 560

 • Zdeňka Gajdošová

 • Vrchní sestra
 • tel.: +420 571 818 562

Jsme moderně vybavené pracoviště, které poskytuje kvalitní intenzivní a anesteziologickou péči podle nejnovějších poznatků a standardů.
V současnosti ARO v naší nemocnici tvoří: 

Úsek anestézie:

Poskytujeme celkovou i regionální anestézii k bezbolestnému provádění operačních a diagnostických výkonů a vyšetření pro dospělé a pro děti od tří let věku. Před každým zákrokem v celkové i regionální anestézii vybereme nejvhodnější druh znecitlivění podle typu operace a zdravotního stavu pacienta. Vlastní anesteziologická péče o pacienta začíná před operací, pokračuje během anestézie, kdy komplexně zajišťujeme základní životní funkce včetně jejich monitorace a končí pooperační péčí zahrnující zajištění léčby akutní pooperační bolesti.

Ročně podáme zhruba 3500 anestézií. Významně se věnujeme technikám regionální anestézie. K poskytování anesteziologické péče máme odpovídající vybavení, které bylo v posledních letech kompletně inovováno. Využíváme moderní anesteziologické přístroje na všech operačních sálech, ultrazvukový přístroj k aplikaci regionální anestézie a v neposlední řadě také přístroje zajišťující teplotní management pacienta.

Anesteziologickou péči  poskytujeme na centrálních operačních sálech v oborech: chirurgie, ortopedie, traumatologie a gynekologie. Dále umožňujeme anesteziologickou péči při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologické ambulanci, CT vyšetření i k drobným zákrokům na gynekologii a chirurgii. Celkem poskytujeme anesteziologickou péči na 9 pracovištích. V indikovaných případech zajišťujeme porodní epidurální analgezii.

Součástí centrálních operačních sálů je mimo jiné dospávací pokoj pro pro děti i dospělé, který disponuje 5 monitorovanými lůžky.

Pracoviště intenzivní medicíny

 • PAVILON B (chirurgický pavilon), 1. patro, plánek areálu ZDE
 • tel.: +420 571 818 566
 • Na oddělení je  poskytována  péče  pacientům  v závažném stavu. Tomu je přizpůsoben i chod oddělení.
 • Návštěvy jsou zde povoleny pouze nejbližším rodinným příslušníkům a se svolením ošetřujícího lékaře.

Doporučené návštěvní hodiny:

 • denně od 12.00 – 17.00

 Informace o zdravotním stavu je poskytována:

 • denně, nejlépe od 13.00 – 15.00

Mimo uvedenou dobu po domluvě s ošetřujícím lékařem.

 • Poskytujeme péči o nemocné v kritickém stavu,  s náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí (vědomí, dýchání, oběh, ledviny), u nichž je nutno tyto funkce podporovat nebo uměle nahrazovat.
 • Oddělení má 5 lůžek a splňuje veškerá kritéria pro specializovanou péči o pacienty v kritickém stavu bez ohledu na vyvolávající příčinu.
 • Zdravotní péče je poskytována po celých 24 hodin/7 dnů v týdnu, a to erudovanými lékaři a sestrami. Má týmový charakter a odpovídá současnému stavu poznání lékařské vědy.
 • Úzce spolupracujeme s pracovišti vyššího typu (Zlín, Ostrava, Olomouc), kam referujeme zejména ty pacienty, kteří vyžadují vysoce specializovanou péči (např. ECMO).
 • Náš personál zajišťuje neodkladnou resuscitaci a transport kriticky nemocných uvnitř nemocnice a dohled v průběhu diagnostických a léčebných výkonů.
 • V letech 2020 – 2023 došlo k výrazné obměně přístrojového vybavení. Všechny boxy mají nová resuscitační lůžka LINET MultiCare, nový monitorovací systém životních funkcí, rovněž byla obnovena infuzní technika. Jednotka má dva vlastní ultrazvukové přístroje. Pro podporu dechových funkcí byly pořízeny plicní ventilátory vyšší třídy Hamilton G5 a přenosné plicní ventilátory. Vybavení splňuje současné požadavky a umožňuje tak poskytovat zdravotní péči na vysoké odborné úrovni.

 


Zajímavosti z oddělení: 
Hned dva špičkové ultrazvuky pro ARO

Na oddělení ARO byly v roce 2023 pořízeny hned dva ultrazvukové přístroje: jeden vyšší kategorie, druhý bezdrátový, přenosný. „V intenzivní péči ultrazvuky využíváme každodenně: k vyšetření kriticky nemocných, posouzení dynamiky onemocnění, časné diagnostice. Ale také například k zajištění žilních vstupů pod přímou ultrazvukovou kontrolou. V anestézii pak k provádění nervových blokád, coby součásti pooperační léčby bolesti. Metoda je pod přímou ultrazvukovou kontrolou úspěšnější, bezpečnější,“ nastínil primář ARO MUDr. Marek Proksa.  Jejich nový ultrazvuk XARIO 100G v hodnotě 1,5 milionu korun kombinuje vysokou mobilitu s komplexní funkčností. Přenosný ultrazvuk GE VSCAN AIR je zase revoluční svými malými rozměry, vejde se téměř do kapsy. Jedná se o bezdrátový ultrazvukový přístroj, který má sondu velikosti mobilního telefonu, zobrazení je na tabletu. „Má využití hlavně při zajištění cévních vstupů na jiných odděleních. Je to řešení Vezmu do kapsy a jdu,“ komentoval Proksa. Více v tiskové zprávě ZDE

 

 

Resuscitační model nabízí i nácvik defibrilace 
Moderní model pro pokročilou neodkladnou resuscitaci mají nově zdravotníci Vsetínské nemocnice. Vybavení v celkové hodnotě více než čtvrt milionu korun nabízí nejen nácvik masáže srdce, dýchání z úst do úst, ale rovněž defibrilace. Parametry prováděné resuscitace se zobrazují na tabletu a poskytují kvalitní zpětnou vazbu o úspěšnosti nácviku. Více ZDE
 

 

.