Vsetínská nemocnice pořídila další špičkové ultrazvuky

Ultrazvukovou techniku za bezmála 6,5 milionu korun doplnila do svého vybavení Vsetínská nemocnice. Pořízeny byly čtyři špičkové přístroje, nejnákladnější z nich slouží na gynekologicko-porodnickém oddělení, další na neurologii a anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Všechno vybavení bylo uhrazeno díky dotaci REACT-EU. 

Na oddělení ARO byly pořízeny hned dva ultrazvukové přístroje. Jeden vyšší kategorie, druhý bezdrátový, přenosný. Doplnily techniku, kterou již dříve mělo oddělení k dispozici.  Jak vysvětluje primář MUDr. Marek Proksa, moderní anesteziologie a intenzivní medicína se již bez takzvaného bedside ultrazvukového vyšetření (tedy vyšetření přímo u lůžka) v jednadvacátém století neobejde. „V intenzivní péči ultrazvuky využíváme každodenně: k vyšetření kriticky nemocných, posouzení dynamiky onemocnění, časné diagnostice. Ale také například k zajištění žilních vstupů pod přímou ultrazvukovou kontrolou. V anestézii pak k provádění nervových blokád, coby součásti pooperační léčby bolesti. Metoda je pod přímou ultrazvukovou kontrolou úspěšnější, bezpečnější,“ nastínil primář ARO.

Jejich nový ultrazvuk XARIO 100G v hodnotě 1,5 milionu korun kombinuje vysokou mobilitu s komplexní funkčností. Přenosný ultrazvuk GE VSCAN AIR je zase revoluční svými malými rozměry, vejde se téměř do kapsy. Jedná se o bezdrátový ultrazvukový přístroj, který má sondu velikosti mobilního telefonu, zobrazení je na tabletu. „Má využití hlavně při zajištění cévních vstupů na jiných odděleních. Je to řešení Vezmu do kapsy a jdu,“ komentoval Proksa.

Spokojenost s novým vybavením panuje i na neurologickém oddělení. Jejich ultrazvuk LOGIQ S7 XDclear za bezmála 1,7 milionu korun patří mezi diagnostické ultrazvukové systémy nejvyšší třídy. Nástroje na správu snímků umožňují i využít předchozími snímky z CT či magnetické rezonance. „Ultrazvukový přístroj používáme k vyšetření krčních tepen – karotid a hluboko uložených vertebrálních tepen, rovněž také k vyšetření TCD (transkraniální doppler) u pacientů s cévním onemocněním mozku. Vyšetření je nezbytné z důvodu dalšího terapeutického a diagnostického postupu,“ uvedla primářka neurologického oddělení MUDr. Blanka Rychlíková.

Nejdražší z ultrazvuků putoval na gynekologii. S obsluhou přístroje GE VOLUSION E8 RSA za více než tři miliony korun mají vsetínští gynekologové již zkušenosti. Obdobný již obdrželi před třemi lety, novinku nyní umístí do své druhé ambulance. Jedná se velmi kvalitní ultrazvuk s vynikajícím zobrazením. „Je úžasný na běžnou gynekologii i prenatální diagnostiku, na které spolupracujeme se specializovanými pracovišti,“ specifikoval zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Martin Janáč. Jejich novinka nabízí možnost barevného mapování, záznamu a množství dalších funkcionalit, umožňuje 3D a díky jedné ze sond i 4D zobrazení.

 „Modernizace přístrojové techniky bude i nadále pokračovat. V roce 2023 budou dodány přístroje za celkem 105 milionů korun,“ uzavřel ředitel Vsetínské nemocnice Ing. Martin Pavlica.