Nutriční ambulance a poradna

Nutriční ambulance:

 • PAVILON G (pavilon Triangl, oddělení následné péče, dříve LDN), přízemí| společné prostory s lékařskou pohotovostní službou
 • ordinační doba: úterý 8.30 – 13.30 hodin, pouze po předchozím objednání
 • tel.: +420 571 818 561 | MUDr. Marek Proksa, MUDr. Natália Kováčiková, Ph.D., MBA
 • vedoucí nutriční terapeutka| Jana Šerá, DiS., nutriční terapeutky Alžběta Larmerová, DiS., Adéla Adamíková, DiS., Bc. Eva Zaoralová.

Do ambulance je nutné se objednat na tel. č. 571 490 561. Ve všední dny jsou objednávky přijímány od 9.00 do 14.00 hodin. K prvnímu vyšetření je nutné mít s sebou:

 • žádanku od praktického lékaře, či lékaře specialisty,
 • lékařskou zprávu o aktuálním zdravotním stavu, aktualizovaný seznam diagnóz, podávanou medikaci,
 • vyplněný přehled příjmu potravy za 4 dny:
  formulář: přehled příjmu stravy

Poskytujeme péči pacientům se závažnějšími poruchami výživy, pacientům s onkologickým onemocněním, s onemocněním zažívacího traktu a jater, pacientům s dlouhodobými potížemi s trávením, pacientům před a po operacích na trávicím ústrojí, pacientům s neurologickými problémy a po mozkových příhodách a geriatrickým pacientům s problémy příjmu stravy.

Nutriční poradna:

Nutriční poradna je určena především pro pacienty a klienty s potřebou konzultace stravování s odborníkem. Poskytujeme poradenství v oblasti potravinových alergií, intolerancí, výživě při různých zažívacích onemocněních. Nabízíme možnosti sestavení redukčního jídelníčku či zhodnocení současného stravování. V indikovaných případech je nutriční poradenství hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. O indikaci rozhoduje lékař – nutricionista.

 • umístění: PAVILON G (pavilon Triangl, oddělení následné péče), přízemí| společné prostory s lékařskou pohotovostní službou. Mapa areálu zde. 
 • Objednání pouze na základě předchozí domluvy na telefonním čísle +420 571 818 561.
 • vedoucí nutriční terapeutka poradny | Jana Šerá, DiS.
 • nutriční terapeutka | Alžběta Larmerová, Dis., Adéla Adamíková, DiS., Bc. Eva Zaoralová.

Zdravotní pojišťovny, se kterými je uzavřen smluvní vztah:

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: nasmlouváno pro pacienty hospitalizované a pacienty dispenzarizované v nemocničních ambulancích.
  • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna
  • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Ceník:

 • Základní nutriční konzultace (cca 1 hodinu) – 660,- Kč

Racionální strava u zdravých jedinců – konzultace ohledně správného stravování, výživa dětí, dospívajících, sportovců, těhotných a kojících žen, laktační poradenství, strava kojenců a batolat. Lze zhodnotit pestrost a kvalitu jídelníčku, doporučení nutričního terapeuta, možná úprava stravy, tipy. Nutno zaznamenat 3 denní jídelníček, který bude na místě zhodnocen. Součástí je zhodnocení a analýza na bioimpedančním přístroji s tiskem výsledků. Součástí není zpracování individuálního jídelníčku ani propočet příjmu hlavních živin či mikronutrientů.

 • Speciální nutriční konzultace (cca 1,5 hodiny) – 770,- Kč

Edukace při specifických onemocněních – Diabetes mellitus, výživa při inzulinoterapii, DNA, osteoporóza, onkologické onemocnění, nespecifické střevní záněty, alergie a intolerance, neprospívání u dětí, malnutrice, malabsorbční syndrom, dieta u dialyzovaných pacientů, dieta při onemocnění, ledvin, jater, celiakie, histaminová intolerance, laktozová intolerance, onemocnění zažívacího traktu – dysfagie, vředové onemocnění GIT.

Je možno využít žádanku od praktického lékaře popřípadě lékaře specialisty. Vhodné pro edukace a poradu ohledně jídelníčku při daném onemocnění, alergii či intoleranci. Nutno zaznamenat 3 denní jídelníček, který bude na místě zhodnocen. Součástí je zhodnocení a analýza na bioimpedančním přístroji s tiskem výsledků. Edukace výživy při daném onemocnění. Obdržení materiálů s tipy pro výběr potravin.Součástí není zpracování individuálního jídelníčku ani propočet příjmu hlavních živin či mikronutrientů.

 • Opakovaná konzultace bez tělesné analýzy (cca 30 minut) – 330,- Kč

Vhodná a určená zejména jako návaznost na speciální nutriční konzultace.

Je možné absolvovat jako samoplátce, nebo využít žádanky od praktického lékaře, či lékaře specialisty.


Odborné poradenství:  

 • Základní BIA analýza složení těla bez interpretace (15 min) – 220 Kč. Základní analýza obsahuje měření, popřípadě kontrolní přeměření na bioimpedančním analyzátoru. Barevný tisk výsledků.
 • Základní BIA analýza těla s interpretací výsledků (30 min) – 495 Kč. 

Základní analýza obsahuje měření s interpretací a vyhodnocením výsledků na bioimpedančním analyzátoru. Zahrnuje zhodnocení složení těla popřípadě posuzuje zdravotní rizika.  Samozřejmostí je barevný tisk výsledků. Neobsahuje zhodnocení životosprávy a jídelníčku.

Co je zapotřebí vědět před měřením na přístroji?


Komplexní redukční balíček – dlouhodobá spolupráce 3.850 Kč: 

Redukce hmotnosti pod dohledem nutriční terapeutky po dobu 6 měsíců.

Balíček obsahuje:

  • sezení 60 min (vstupní konzultace s kompletní analýzou složení těla na bioimpedančním přístroji Tanita s interpretací výsledků, stanovení si cílů, motivace a další spolupráce)
  • sezení 120 min (zhodnotíme a propočteme Váš dosavadní jídelníček, předáváme znalosti ohledně lidského metabolismu, základních živin, učíme Vás jak sestavit vlastní jídelníček, jak vybírat z široké nabídky potravin, jaké technologické úpravy volit, atd.
   Klient obdrží zpracovaný individuální rámcový jídelníček, seznam vhodných a nevhodných potravin. Bude obeznámen s dietními chybami, kterých se dopouští.
  • následují tři kontrolní měření s edukací (interpretace změn tělesného složení, další prohlubování znalostí)

Výhody:

  • Tato služba je vhodná zejména pro všechny, kteří začínají nově pronikat do problematiky výživy či si chtějí své informace utřídit a porozumět sestavení jídelníčku.
  • Individuální nutriční doporučení, nastavení energie a makroživin.
  • Doporučíme vhodnou fyzickou aktivitu.
  • Nenabízíme doplňky stravy
  • Učíme klienty samostatnosti
  • Dlouhodobá podpora

Diety a recepty: