Nutriční ambulance a poradna

Nutriční ambulance

 • PAVILON G (pavilon Triangl, oddělení následné péče, dříve LDN), přízemí| společné prostory s lékařskou pohotovostní službou
 • ordinační doba: úterý 7.30 – 11.30 hod. a 12.00 až 15.30 hodin
 • tel.: +420 571 818 561 | MUDr. Marek Proksa
 • vedoucí nutriční terapeutka| Ing. Bc. Gabriela Janíčková

Do ambulance je nutné se objednat na tel. č. 571 490 561. Ve všední dny jsou objednávky přijímány od 9.00 do 14.00 hodin. K prvnímu vyšetření je nutná žádanka od praktického lékaře.

Poskytujeme péči pacientům se závažnějšími poruchami výživy, pacientům s onkologickým onemocněním, s onemocněním zažívacího traktu a jater, pacientům s dlouhodobými potížemi s trávením, pacientům před a po operacích na trávicím ústrojí, pacientům s neurologickými problémy a po mozkových příhodách a geriatrickým pacientům s problémy příjmu stravy.

Nutriční poradna

Nutriční poradna je určena především pro pacienty a klienty s potřebou konzultace stravování s odborníkem. Poskytujeme poradenství v oblasti potravinových alergií, intolerancí, výživě při různých zažívacích onemocněních. Nabízíme možnosti sestavení redukčního jídelníčku či zhodnocení současného stravování. V indikovaných případech je nutriční poradenství hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. O indikaci rozhoduje lékař – nutricionista.

 • umístění: PAVILON G (pavilon Triangl, oddělení následné péče), přízemí| společné prostory s lékařskou pohotovostní službou. Mapa areálu zde. 
 • ordinační doba | středa 8.00 – 12.00 hodin a čtvrtek od 12.00 do 16.00 hodin
 • pouze na základě předchozího objednání | tel.: +420 571 818 561
 • vedoucí nutriční terapeutka poradny | Ing. Bc. Gabriela Janíčková
 • nutriční terapeutka | Iveta Škrabánková 

Zdravotní pojišťovny, se kterými je uzavřen smluvní vztah: 

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna: nutriční ambulance jen pro malnutriční pacienty. Poradna jen po předchozí indikaci nutricionistou.
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: nasmlouváno pro pacienty hospitalizované a pacienty dispenzarizované v nemocničních ambulancích.
 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 • 207 Oborová zdravotní pojišťovna
 • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Ceník:

 • Základní nutriční konzultace (cca 1 hodinu) – 600,- Kč

Racionální strava u zdravých jedinců – konzultace ohledně správného stravování, výživa dětí, dospívajících, sportovců, těhotných a kojících žen, laktační poradenství, strava kojenců a batolat, alternativní výživové směry. Lze zhodnotit pestrost a kvalitu jídelníčku, doporučení nutričního terapeuta, možná úprava stravy, tipy.

Nutno zaznamenat 3 denní jídelníček, který bude na místě zhodnocen. Součástí je zhodnocení a analýza na bioimpedančním přístroji s tiskem výsledků. Součástí není zpracování individuálního jídelníčku ani propočet příjmu hlavních živin či mikronutrientů.

 • Speciální nutriční konzultace (cca 1,5 hodiny) – 700,- Kč

Edukace při specifických onemocněních – DM2T, výživa při inzulinoterapii, DNA, osteoporóza, onkologické onemocnění, nespecifické střevní záněty, alergie a intolerance, neprospívání u dětí, malnutrice, malabsorbční syndrom, dieta u dialyzovaných pacientů, dieta při onemocnění, ledvin, jater, celiakie, histaminová intolerance, laktozová intolerance, onemocnění zažívacího traktu – dysfagie, vředové onemocnění GIT.

Je možno využít žádanku od praktického lékaře popřípadě lékaře specialisty. Vhodné pro edukace a poradu ohledně jídelníčku při daném onemocnění, alergii či intoleranci. 

Nutno zaznamenat 3 denní jídelníček, který bude na místě zhodnocen. Součástí je zhodnocení a analýza na bioimpedančním přístroji s tiskem výsledků. Edukace výživy při daném onemocnění. Obdržení materiálů s tipy pro výběr potravin.

Součástí není zpracování individuálního jídelníčku ani propočet příjmu hlavních živin či mikronutrientů.

 • Opakovaná konzultace (cca 30 minut) – 300,- Kč

Vhodná a určená zejména jako návaznost na speciální nutriční konzultace.

Je možno využít žádanku F 06 od praktického lékaře popřípadě lékaře specialisty. Vhodné pro edukace a poradu ohledně jídelníčku při daném onemocnění, alergii či intoleranci. 


Měřením přístrojem Tanita: 

 • Základní BIA analýza složení těla bez interpretace (15 min) – 200 Kč. Základní analýza obsahuje měření, popřípadě kontrolní přeměření na bioimpedančním analyzátoru. Barevný tisk výsledků.
 • Základní BIA analýza těla s interpretací výsledků (30 min) – 450 Kč. 

Základní analýza obsahuje měření s interpretací a vyhodnocením výsledků na bioimpedančním analyzátoru. Zahrnuje zhodnocení složení těla popřípadě posuzuje zdravotní rizika.  Samozřejmostí je barevný tisk výsledků. Neobsahuje zhodnocení životosprávy a jídelníčku.

Co je zapotřebí vědět před měřením na přístroji?


Balíček služeb – stravovací plány na míru – 3.500 Kč

A) 1. sezení:60 min. vstupní konzultace s kompletní analýzou složení těla na bioimpedančním přístroji Tanita s interpretací výsledků a stanovení si cílů a další spolupráce.
B) 2. sezení: 2 hod. konzultace včetně sestavení individuálního výživového plánu. Zahrnuje zhodnocení a propočet Vašeho jídelníčku, motivace klienta a edukace schopnosti sestavit vlastní jídelníček, jak vybírat z široké nabídky potravin, jaké technologické úpravy volit, znalosti ohledně lidského metabolismu, základních živin atd.
Klient obdrží zpracovaný rámcový, případně pomocný jídelníček, seznam vhodných potravin. Bude obeznámen s dietními chybami, kterých se dopouští. Individuální doporučení. Vše bude předáno formou vytištěné brožury, jakési „ individuální výživové kuchařky – jak na to“. Kompletní výživový plán je tvořen dle individuálních potřeb a cílů klienta. Obsahem však nejsou jen teoretické informace, inspirativní obrázky potravin, nákupní seznamy, ale zejména rámcový jídelníček, dle kterého všechny teoretické znalosti mohou být uplatněny v praxi.
C) tři kontrolní měření (po dobu tří měsíců – 3 x 60 min.) změn ve složení těla + edukace

Výhody:


  • Online servis po dobu prvních 14 dní – podpora a utvrzení v novém výživovém plánu
  • Vhodný je tento výběr služby zejména pro všechny, kteří začínají do problematiky výživy pronikat poprvé či si chtějí své informace utřídit a porozumět sestavení jídelníčku.
  • Nenabízíme doplňky stravy
  • Učíme klienty samostatnosti
  • Témata dvou kontrolních nutričních edukací a vyšetření si můžete vybrat sami (dle vlastního zájmu – vláknina, alternativní výživa, zařazení nezvyklých potravin…)
  • Dlouhodobá podpora
  • Zásadou je redukce nadbytečné tukové tkáně/ přibírání svalové hmoty. Nejde o kvantitu, ale kvalitu a dlouhodobé udržení cílů.

Diety a recepty: