Před měřením

 

Co byste měli vědět před měřením:

Samotné vyšetření je velmi rychlé a jednoduché, jelikož trvá okolo 30-ti sekund. Je třeba, aby analyzovaná osoba byla na boso (bez bot i bez ponožek). Není třeba vážit se bez oblečení, váha je schopna odečíst hmotnost oděvu.

Pozor! Analýzu na přístroji Tanita SC 240 nesmí podstoupit osoby s kardiostimulátorem a těhotné ženy do 12. týdne gravidity!

 

Přístroj změří a poskytne výsledky všem od 5 – 99 let a pro osoby do 200 kg s přesností 100 g (kdy hmotnost nad 120 kg není již obvykle klasickými domácími váhami změřitelná).

 

Před samotnou analýzou byste měli dodržet následující zásady, aby výsledky byly co nejpřesnější:

 • Nejpřesnější výsledek je dosažen vážením nalačno! Minimálně 4 hodiny před měřením nekonzumovat větší množství jídla a pití.
 • Den před měřením a v den analýzy nepožívat alkohol.
 • V den analýzy se zdržet cvičení a větší fyzické námahy, saunování.
 • Nesprchovat se těsně před vyšetřením, popř. si otřít i pot z rukou a nohou.
 • Nedoporučujeme ženám se nechat měřit při menstruaci, jelikož nezískají analýzou 100% přesné údaje. Dochází ke změně obsahu vody v těle, která by měla na složení těla vliv.
 • Nedodržení těchto zásad může zkreslit výsledky měření.
 • Opakované měření je vhodné plánovat ve stejném čase a za stejných podmínek (např. i stejné oblečení).

 

TANITA SC-240 MA splňuje podmínky zákona 268/2014 Sb. o zdravotních prostředcích, Nařízení vlády č. 326/2002 Sb. pro váhy s neautomatickou činností, třída III, úředně ověřená. Podle tohoto nařízení musí být osobní váhy používané ve zdravotnictví za účelem sledování, diagnostiky a léčení metrologicky ověřitelné.

 JAKÉ ÚDAJE MĚŘENÍM ZÍSKÁTE?

 • % TĚLESNÉHO TUKU – Procento tělesného tuku je množství tělesného tuku v poměru k tělesné hmotnosti. Snižování nadměrného množství tělesného tuku ukázalo snížení rizika určitých nemocí jako je vysoký krevní tlak, onemocnění srdce, diabetu a dalších.
 • % TĚLESNÝCH TEKUTIN – Procento celkové tělesné vody je celkové množství tekutiny v lidském těle vyjádřené jako procentní podíl její celkové hmotnosti. Voda hraje zásadní roli v mnoha tělesných procesech, nachází se v každé buňce, tkání a orgánu.
 • ÚTROBNÍ NEBO – LI VISCERÁLNÍ TUK – Tato funkce ukazuje množství útrobního tuku v těle. Útrobní tuk je v břišní dutině. Obklopuje vnitřní orgány. Zjištění množství útrobního tuku a jeho případné snížení a udržování na přípustné hodnotě pomáhá snížit riziko nemocí.
 • MNOŽSTVÍ SVALOVÉ HMOTY – Tato funkce ukazuje hmotnost svalů v těle. Svalová hmota zobrazuje obsah kosterního svalstva, hladkou svalovinu (jako např. srdeční svaly) a vody obsažené v těchto svalech. Svaly hrají důležitou roli, protože fungují jako motor ve spotřebě energie.
 • MNOŽSTVÍ KOSTNÍ HMOTY – ukazuje hmotnost kostní v těle (úroveň kostních minerálů, množství kalcia a ostatních minerálů). Výzkumy prokázaly, že cvičení a tím rozvoj kostní tkáně pomáhá k vývinu silnějších a zdravějších kostí.
 • BAZÁLNÍ METABOLISMUS (BMR) – BMR je množství kalorií/kilojoulů potřebných pro výměnu základních látek. Vaše BMR je hodnota minimální energie, kterou vaše tělo potřebuje v klidném stavu, aby mohlo normálně fungovat (dýchání, oběh krve, nervový systém, atd.).
 • hmotnost 
 • BMI 
 • tělesný tuk % 
 • tělesná tekutina % / kg
 • tučná tkáň kg 
 • netučná tkáň à aktivní tělesná hmota kg 
 • hmotnost svalů