Strategie kojení

Strategie přístupu ke kojení v rámci Vsetínské nemocnice a. s.
(zpracovala novorozenecká stanice dětského oddělení)

  • Strategie kojení stanovuje a naplňuje veškerý zdravotnický personál, který je školen laktačními poradkyněmi.
  • Těhotné ženy a matky jsou informovány o významu kojení.
  • Jsou vytvořeny podmínky pro patřičný kontakt dítěte s matkou včetně iniciálního kontaktu a přiložení dítěte k prsu po narození bez zbytečných odkladů.
  • Matkám je umožněn systém péče dítě s matkou (rooming-in).
  •  Pokud není možná péče v systému dítě s matkou, je umožněno a podporováno kojení v optimálních mezích, rovněž jsou v mezích možností podávány potřebné edukační a erudiční instrukce matce.
  • Podpora kojení dle potřeb dítěte, ne dle časového harmonogramu.
  • Kojeným novorozencům nejsou nabízena šidítka a savičky.
  • Novorozenci jsou plně kojeni, pokud to kontraindikace nevylučuje.
  • Náhrada mateřského mléka je podávána alternativním způsobem pouze z lékařské indikace.

Pomoc kojícím matkám zajišťuje novorozenecká stanice:
tel. kontakt – 571 490 551
● všední dny od 6.00 – 14.30 hodin laktační poradkyně
● sestry novorozenecké stanice non-stop

Strategie a certifikáty laktačních poradkyní:

Ke stažení:

  • strategie přístupu ke kojení ve formátu pdf.