Anesteziologicko-resuscitační odd.

Oddělení tvoří pět lůžek pro intenzivní péči o pacienty, kterým selhávají případně mají ohroženy základní životní funkce. Součástí oddělení je i dospávací pokoj, kde jsou pacienti sledováni po operačních výkonech a po dobu působení anestézie. Zaměstnanci oddělení rovněž poskytují péči na operačních sálech, kde se zabezpečují  životní funkce pacienta po dobu anestézie a operačního výkonu.


  • MUDr. Marek Proksa

  • Primář
  • tel.: +420 571 818 560

  • Zdeňka Gajdošová

  • Vrchní sestra
  • tel.: +420 571 818 562