Pro lékaře

ANESTEZIOLOGICKÁ AMBULANCE – INFORMACE 

Pro odborné lékaře

Každý pacient, který bude podstupovat v naší nemocnici zákrok nebo vyšetření, které bude vyžadovat anesteziologickou péči (operace, endoskopie, zobrazovací vyšetření – CT, NMR, atd.), musí absolvovat předanestetické vyšetření. V ideálním případě ambulantně v naší anesteziologické ambulanci. K tomu potřebuje i vyšetření praktického lékaře, bez něj kvalitní anesteziologické vyšetření nelze provést (podrobnější informace najdete v informacích pro praktické lékaře).

Jak objednat pacienty do anesteziologické ambulance?

 • můžete pověřit objednáním praktického lékaře
 • můžete objednat sami, vhodná doba návštěvy  naší ambulanci je 3 až 5 dnů před výkonem. Pacient musí mít potřebná vyšetření – viz informace pro praktického lékaře. Domluvit termín můžete na telefonním čísle
  571 490 567 v provozní době ambulance, to je od 9.00 do 15.00 hodin.

Postup u ambulantních pacientů   

Vhodný pacient k ambulantnímu výkonu je pacient ASA I-II, nevhodný ASA III. Provést vyšetření v anesteziologické ambulanci, dle pravidel (viz základní pokyny).  Nebo bude provedeno před výkonem.

Postup u akutních pacientů

Vyšetření bude probíhat jako dosud formou akutního konzilia.

Postup u pacientů, kteří budou přijati v den operace

Vhodný pacient k takovému postupu je pacient ASA I-II, nevhodný ASA III (tyto pacienty je vhodné přijmout předem).

Kdy je nutné operaci odložit?

Platí pro plánované výkony, kde nehrozí komplikace zprodlení – vždy nutno konzultovat s lékařem, který operaci indikoval. 

 • Akutní infekce horních i dolních dýchacích cest
  – po infekci cest dýchacích – odklad asi o tři týdny od ústupu onemocnění
  – po zápalu plic – odklad 3 měsíce
 • Akutní infarkt myokardu, dekompenzovaná hypertenze
  – po srdečním infarktu – odklad 3 až 6 měsíců, minimálně 6 týdnů – dle individuální konzultace
 • Akutní cévní mozková příhoda
  – po CMP (mozkové příhodě) – odklad 1 až 3 měsíce
 • Akutní močová infekce (asymptomatická močová infekce není kontraindikací výkonu: pouze náhodný nález bakterií v moči bez jiných příznaků – teplota, pálení při močení)
  – po infekci močových cest odklad do vyléčení nemoci
 • Akutní herpes labialis (opar)
  – odklad do vyléčení.

 Pro praktické lékaře

Abychom mohli správně zhodnotit pacienta, potřebuje vyšetření praktickým lékařem (pediatrem). Mělo by obsahovat anamnézu, fyzikální vyšetření, racionální laboratorní vyšetření, pomocná vyšetření  (EKG, RTG) a  další odborná vyšetření dle typu onemocnění. Všechna musí  mít pacient před návštěvou anesteziologické ambulance.

Jak objednat pacienta do anesteziologické ambulance?

Zavolejte na telefonní číslo 571 490 567 v provozní době ambulance, to je od 9.00 do 15.00 hodin, a domluvte vhodný termín se sestrou. Pacient si může termín domluvit i sám (podmínkou je, že musí mít všechna náležitá vyšetření!)

Platnost anesteziologického vyšetření je 1 měsíc, u pacientů ASA III 14 dnů. RTG u pacientů ASA II, u kterých nedošlo ke zhoršení onemocnění či plicním komplikacím, má platnost 1 rok.

Kdy je nutné operaci odložit?

Platí pro plánované výkony, kde nehrozí komplikace zprodlení – vždy nutno konzultovat s lékařem, který operaci indikoval. 

 • Akutní infekce horních i dolních dýchacích cest
  – po infekci cest dýchacích – odklad asi o tři týdny od ústupu onemocnění
  – po zápalu plic – odklad 3 měsíce
 • Akutní infarkt myokardu, dekompenzovaná hypertenze
  – po srdečním infarktu – odklad 3 až 6 měsíců, minimálně 6 týdnů – dle individuální konzultace
 • Akutní cévní mozková příhoda
  – po CMP (mozkové příhodě) – odklad 1 až 3 měsíce
 • Akutní močová infekce (asymptomatická močová infekce není kontraindikací výkonu: pouze náhodný nález bakterií v moči bez jiných příznaků – teplota, pálení při močení)
  – po infekci močových cest odklad do vyléčení nemoci
 • Akutní herpes labialis (opar)
  – odklad do vyléčení.

Přehled racionálního vyšetření před anestézií

Tabulka ASA:

 • ASA I – Zdravý pacient bez patologického klinického (psychosomatického) a laboratorního nálezu. Chorobný proces, jenž je indikací k operaci, je lokalizovaný a nezpůsobuje systémovou poruchu. Pozn.: Nevyžaduje v podstatě žádná laboratorní ani pomocná vyšetření. Postačuje jen u všech chemicky moč, u pacientů nad 40 let  EKG, nad 60 let je vhodný vhodný RTG plic, urea, krea, ionty, gl.
 • ASA II – Mírné až středně závažné systémové onemocnění, pro které je pacient operován, případně vyvolané jiným patofyziologickým procesem (např. lehká hypertenze, DM, anemie, pokročilý věk, obezita, chronická bronchitis, lehká forma ICHS).
 • ASA III – Závažné systémové onemocnění, jakékoliv etiologie, omezující aktivitu nemocného (např. AP, stav po IM, závažná forma DM, srdeční selhání).
 • ASA IV – Závažné, život ohrožující systémové onemocnění, které není vždy operací řešitelné (srdeční dekompenzace, nestabilní AP, akutní myokarditida, pokročilá forma plicní, ledvinné, jaterní a endokrinní nedostatečnosti, šokový stav, peritonitida, ileus).
 • ASA V – Moribundní pacient, u něhož je operace poslední možností záchrany života.

Přehled racionálních vyšetření u ASA II a více:

 onemocnění   laboratoře  pomocná vyšetření         odborná vyšetření
hypertenze
(bez dalších onemocnění
či komplikací)
KO, Na, K, Cl.,gl, urea,krea

Moč + sed

EKG, RTG není nutné, pokud onemocnění dlouhodobě stabilní
hypertenze čerstvě zjištěna nutné komplexní vyšetření dle doporučení odb. společnosti. Výkon vhodné odložit cca o 1-2 týdny od nasazení medikace
jiná onemocnění kardiovaskul. aparátu rozsah vyšetření by měl určit internista dle typu onemocnění
onemocnění štítné žlázy
(bez přidružených onemocnění)
KO, Na, K, Cl, gl, TSH, T4, cholest.

moč + sed.

 

EKG

RTG HHA při strumě

u dlouhodobě stabilního stavu není nutné odb. vyšetření, ale vhodné endokrinologické vyšetření
onemocnění štítné žlázy komplikované, či s přidruženými nemocemi viz výše + další dle přidružených onemocnění Viz výše nutné interní + event. endokrinologické vyšetření
plicní onemocnění (astma, CHOPN) KO, Na, K, Cl, gl, urea, krea, Astrup

moč + sed,

EKG, RTG plic spirometrie nutné interní + plicní odb. vyšetření alergologické
ledvinné onemocnění KO, Na, K, Cl, Ca, P, urea, krea,  Astrup

moč + sed

EKG, RTG plic, nutné interní + nefrologické odb.vyšetření
hypertenze
(na polymed. terapii,
s přidruženými onemocněními)
viz výše + další dle přidružených onemocnění EKG, RTG,

Vhodné ECHO

nutné interní vyšetření
jaterní onemocnění
(cirhóha,
hepatitida,
metabolické onemocnění jater)
KO, INR, APTT, fibrinogen Na, K, Cl, Ca, P, gl, JT, albumin, celková bílk., moč + sed EKG,RTG plic, UZ břicha Nutné interní vyšetření + hematolog.vyšetření
diabetes mellitus na PAD, insulinu KO,Na,K,Cl,gl, glykovaný Hb, urea, krea

moč + sed

EKG, RTG plic vhodné interní nebo diabetologické vyšetření
malignita KO, INR, APTT, fibrinogen, urea, krea, ionty, gl, albumin, celková bílk.
moč+ sed
EKG,RTG plic nutné interní vyšetření