Lůžková část

Pracoviště intenzivní medicíny

 • PAVILON B (chirurgický pavilon), 1. patro, plánek areálu ZDE
 • tel.: +420 571 818 566
 • Na oddělení je  poskytována  péče  pacientům  v závažném stavu. Tomu je přizpůsoben i chod oddělení.
 • Návštěvy jsou zde povoleny pouze nejbližším rodinným příslušníkům a se svolením ošetřujícího lékaře.

Doporučené návštěvní hodiny:

 • denně od 12.00 – 17.00

 Informace o zdravotním stavu je poskytována:

 • denně, nejlépe od 13.00 – 15.00

Mimo uvedenou dobu po domluvě s ošetřujícím lékařem.


 • Poskytujeme péči o nemocné v kritickém stavu,  s náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí (vědomí, dýchání, oběh, ledviny), u nichž je nutno tyto funkce podporovat nebo uměle nahrazovat.
 • Oddělení má 5 lůžek a splňuje veškerá kritéria pro specializovanou péči o pacienty v kritickém stavu bez ohledu na vyvolávající příčinu.
 • Zdravotní péče je poskytována po celých 24 hodin/7 dnů v týdnu, a to erudovanými lékaři a sestrami. Má týmový charakter a odpovídá současnému stavu poznání lékařské vědy.
 • Úzce spolupracujeme s pracovišti vyššího typu (Zlín, Ostrava, Olomouc), kam referujeme zejména ty pacienty, kteří vyžadují vysoce specializovanou péči (např. ECMO).
 • Náš personál zajišťuje neodkladnou resuscitaci a transport kriticky nemocných uvnitř nemocnice a dohled v průběhu diagnostických a léčebných výkonů.
 • V letech 2020 – 2023 došlo k výrazné obměně přístrojového vybavení. Všechny boxy mají nová resuscitační lůžka LINET MultiCare, nový monitorovací systém životních funkcí, rovněž byla obnovena infuzní technika. Jednotka má dva vlastní ultrazvukové přístroje. Pro podporu dechových funkcí byly pořízeny plicní ventilátory vyšší třídy Hamilton G5 a přenosné plicní ventilátory. Vybavení splňuje současné požadavky a umožňuje tak poskytovat zdravotní péči na vysoké odborné úrovni.