Na výstavě fotografií Jindřicha Štreita jsou snímky i ze Vsetína

Hold náročné práci zdravotníků, především všeobecných sester, vzdává výstava fotografií profesora Jindřicha Štreita JSEM SESTRA, která je do konce ledna k vidění v olomoucké Galerii Šantovka. Odtud se vydá do dalších míst, v jednání je i její zastavení přímo ve Vsetíně, vždyť právě zde vznikla část fotografií. Na jednom ze snímků je při péči o pacientku i staniční sestra chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice Elena Vaculíková. „Výstavu vnímám jako jednu z možností, aby se naše profese dostala do povědomí, abychom oslovili veřejnost, zájemce o studium. Je krásné, že se do projektu zapojil právě významný český fotograf Jindřich Štreit a že naše nemocnice jedním z míst, kde se fotografovalo,“ vysvětlila Elena Vaculíková.

„Vzniklo více než čtyři tisíce snímků, z nichž pořadatelé vybrali na výstavu čtyřiadvacet. Vnímáme zařazení fotografií ze Vsetínské nemocnice do této kampaně jako poctu nejen sestrám naší nemocnice, ale obecně všem nelékařům,“ doplnil náměstek pro ošetřovatelskou péči Mgr. Pavel Šupka.

„Sestry jsou ženy, matky, manželky, které kombinují a zvládají náročné povolání s řadou dalších rolí.  Přesto je na jejich tvářích úsměv, laskavost, pochopení. Panu profesorovi se to podařilo krásně zachytit a vystihnout,“ uvedla ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková.

Vernisáže se spolu s ní zúčastnila i řada dalších vzácných hostů, přijela hlavní sestra ČR Alice Strnadová, náměstek hejtmana Olomouckého kraje Dalibor Horák, prezidentka Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester Mgr. Jana Maňhalová, děkan Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci prof. MUDr. Martin Procházka a také ředitelé dalších nemocnic, kde se fotografovalo: prof. MUDr. Roman Havlík z FN Olomouc a Ing. Katarína Bučková z Nemocnice Šternberk.

Výstava, kterou inicioval Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester, je hlavní akcí české účasti v mezinárodní kampani Nursing Now. Globální projekt The International Council of Nurses a World Health Organization má zviditelnit význam sester a přínos pro společnost, podpořit jejich vliv. Záštitu nad výstavou v Olomouci převzali hlavní sestra ČR a ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZČR Mgr. Alice Strnadová, MBA, rektor UP v Olomouci prof. Mgr. Jaroslav Miller a děkan FZV UP v Olomouci prof. MUDr. Martin Procházka. Z Olomouce výstava zamíří postupně do Ostravy, Zlína, Českých Budějovic, Hradce Králové, Ústí nad Labem, Prahy a věříme, že jednou z jejich dalších zastávek bude i Vsetín.