Na kongresu měla nemocnice početné zastoupení

Početné zastoupení měla Vsetínská nemocnice na celostátním kongresu Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů, který v minulých dnech hostila Univerzita Pardubice. Vsetínská nemocnice se problematice hojení ran věnuje dlouhodobě, na podzim loňského roku jsme sami připravili odbornou konferenci. Zdravotníci ze Vsetína přednášejí o zavádění novinek na mnoha prestižních akcích a představili se i v dílčích workshopech v Pardubicích.

Zúčastnili se zástupci
několika oddělení

„Jedná se o nejprestižnější akci v daném oboru, pořádanou Českou společností pro léčbu rány. Měli jsme možnost se setkat s řadou významných osobností z oboru. Mezi přednášejícími byli i lékaři ze Švýcarska, Velké Británie, Slovenska,“ komentovala sestra pro hojení ran Vladimíra Rohlíková a dodala: „Zaměstnanci Vsetínské nemocnice se kongresu zúčastnili v hojném počtu. Zastoupení mělo téměř každé oddělení, kde se může pacient s nehojící se ránou objevit. Přijeli jak sestry, tak lékaři.“ Během dvou dnů přítomní vyslechli velké množství informací. Přednášky probíhaly souběžně ve dvou sálech a dalších učebnách pak workshopy a sympózia.

Vsetínští hovořili o hojení
rozsáhlého bércového vředu

 „Jednotlivé přednáškové bloky byly věnované problematice postantibiotické doby s přibývajícími rezistentními bakteriálními kmeny, kdy je kladen důraz na lokální použití vhodných antiseptik a případně na cíleně podávaná antibiotika. Dále se probírala prevence vzniku a péče o dekubity, nové polohovací techniky a polohovací pomůcky. Jeden z bloků byl věnován syndromu diabetické nohy – diagnostice, léčbě a rehabilitaci pacientů s touto diagnózou. Další blok přednášek byl na téma podtlaková terapie, která zaujímá přední místo v hojení stagnujících a komplikovaně se hojících ran,“ komentovala Vladimíra Rohlíková.

Přednášky byly také věnované novým metodám v lokální terapii, jako je například použití amniové membrány, která se získává z plodových obalů placenty od dárkyň. „Naše aktivní účast spočívala v představení praktických zkušeností s hojením rozsáhlého bércového vředu pomocí krytí Sorelex,“ dodala specialistka pro hojení ran.

Zkušenosti s podtlakovou léčbou
jsou ve Vsetíně bohaté

A co vsetínské zdravotníky na kongresu oslovilo? „Většinu z účastníků zaujala amniová membrána, jejíž účinky a výsledky zní až neskutečně pozitivně. Zaujal i nový materiál krytí s kaštanovým medem, které již máme k dispozici i u nás v ambulanci pro léčbu ran. Zhodnotili jsme také, že zkušenosti s podtlakovou léčbou jsou u nás ve Vsetíně stejně bohaté, ne-li bohatší, v porovnání s jinými nemocnicemi,“ komentovala Vladimíra Rohlíková s konstatováním, že chronických ran přibývá a přibývat bude. „Jejich narůstající výskyt jde ruku v ruce s nárůstem chronických, civilizačních chorob, diabetu, hypertenze, srdeční a ledvinové nedostatečnosti, warfarinizace, nadměrného užívání farmak, kouření,“ dodala závěrem Vladimíra Rohlíková.