Kontrolu sluchu u předškoláků začala nabízet i Vsetínská nemocnice

Kontrolou sluchu dětí před nástupem do školy se nově zabývá ušní, nosní a krční oddělení (ORL) Vsetínské nemocnice. Navazuje tak na screeningové vyšetření sluchu u novorozenců, které se ve Vsetíně realizuje už od roku 2014.

„V rámci preventivní prohlídky ve věku pěti let pošle praktický lékař dítě na vyšetření sluchu na odborné pracoviště. Obsahem screeningu sluchu pětiletých dětí je anamnéza osobní a rodinná, spolu s ORL vyšetřením včetně otoskopie a tónové audiometrie,“ vysvětlila vrchní sestra Mgr. Andrea Adámková.

Tónová audiometrie se provádí v audiologické komoře nebo v tiché místnosti. Do sluchátek na uších dítěte pouští audiologická sestra tóny definované intenzity na frekvencích 0,5, 1, 2 a 4 kHz. Výsledek vyšetření hodnotí lékař, v případě zjištění poruchy sluchu jsou provedena další vyšetření k diagnostice nedoslýchavosti a naplánován další postup. „Screening sluchu v pěti letech se neprovádí u dětí, u nichž byla diagnostikována porucha sluchu v minulosti nebo celkový a mentální stav nedovoluje vyšetření tónovou audiometrií. Dítě musí při vyšetření spolupracovat,“ dodala primářka oddělení ORL Vsetínské nemocnice MUDr. Magdalena Krutilková.

Vyšetření sluchu u pětiletých dětí navazuje na screening u novorozenců, díky kterému lze zachytit vrozené sluchové vady. U dětí předškolního věku je podle odborníků nedoslýchavost až v devadesáti procentech způsobena zvětšenou nosní mandlí, která tlačí na sluchovou trubici, což je možné snadno odstranit. Jen asi u jednoho až dvou procent případů je problém zapotřebí řešit sluchadly. Pokud je léčba zahájena včas, může pozitivně ovlivnit i proces učení po nástupu do školy.