Přijímáme přihlášky do kvalifikačního kurzu Sanitář

Do patnáctého února mohou zájemci podat přihlášku do akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář. Pro zájemce, kteří se před zahájením kurzu zaváží pracovat po absolvování ve Vsetínské nemocnici, je kurz zdarma.


Vsetínská nemocnice a.s. každoročně pořádá akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ

Termín příštího kurzu:  25. 2.  – 25. 4. 2019.

Přihlášky zasílejte do  15. 2. 2019 na adresu:

Milena Štíchová | stichova@nemocnice-vs.cz | Vsetínská nemocnice a.s. | tel. č.: + 420 571 818 108

Cena kurzu: 5.800 Kč

Pro zájemce, kteří se před zahájením kurzu zaváží pracovat ve Vsetínské nemocnici a.s. jako sanitář (dle aktuální nabídky volných pracovních míst), je kurz zdarma.

Jaké jsou podmínky přijetí do kurzu?

Podmínku je ukončené min. základní vzdělání, věk nad 18 let, odpovídající zdravotní stav, očkování proti žloutence typu B nebo zahájení očkování (min. 2. dávka vakcíny).

Uhradí úřad práce kurz jako rekvalifikaci?

Podmínky, za jakých úřad práce uchazeči kurz uhradí, zjistíte přímo na úřadu práce nebo na  webových stránkách úřadu práce http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace. Nejčastěji se jedná o tzv. zvolenou rekvalifikaci. O tu je nutné žádat úřad práce v předstihu alespoň 30 dnů před zahájením kurzu na formuláři– zde  http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana/zajem_o_zvolenou_rekvalifikaci.pdf

Jak kurz probíhá?

Během dvou měsíců si ve sto hodinách teorie a osmdesáti hodinách praxe osvojíte všechny nezbytné znalosti a zkušenosti pro činnost sanitáře. Budete se dobře orientovat v provozu zdravotnických zařízení, poznáte základy epidemiologie, ochrany zdraví, bezpečnosti práce ve zdravotnických zařízeních, seznámíte se s etickými a právními aspekty zdravotnické profese, naučíte se poskytovat první pomoc a budete ovládat základy ošetřovatelské péče. Teoretická i praktická výuka probíhá v prostorách Vsetínské nemocnice a.s.

Čeká mne závěrečná zkouška?

Akreditovaný kvalifikační kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a úspěšnému absolventovi vydáno Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem. Absolvent bude kompetentní vykonávat činnost sanitáře.

Získám po absolvování kurzu práci ve Vsetínské nemocnici?

Úspěšným absolventům kurzu Vsetínská nemocnice nabízí možnost nástupu na lůžková oddělení. Seznam volných míst zde.

Přihláška do kurzu:  AKK Sanitář 2019