Internu podpořila společnost Kayaku Safety Systems Europe a.s. již podruhé

Sponzorským darem ve výši 450 tisíc Kč odstartovala v loňském roce společnost Kayaku Safety Systems Europe a.s. (tehdy ještě pod názvem Indet Safety Systems a.s.) kampaň Vsetínské nemocnice Společně pro novou internu. Letos společnost přispěla částkou ve výši 200 tis. Kč k pořízení přístrojového vybavení gastroenterologické ambulance, která bude rovněž působit v novém pavilonu. Celkem tedy na projekt nové interny poskytla 650 tis. Kč.

Společnost Kayaku Safety Systems Europe a.s. (KSE) patří k nejvýznamnějším podporovatelům Vsetínské nemocnice. V minulých letech přispěla na nákup lůžek pro několik oddělení (chirurgické oddělení, oddělení následné péče), ale také pomohla s nákupem potřebných přístrojů. Celkem věnovala nemocnici od roku 2013 částku 2,35 mil Kč. KSE uplatňuje myšlenku tzv. společenské odpovědnosti firmy, jejíž fungování je v souladu s etickými a morálními principy, a které současně zohledňuje odpovědnost firmy za komunitu. Podporu Vsetínské nemocnice a.s. vnímá vedení KSE jako krok ke zkvalitňování služeb poskytovaných nemocnicí a k vytváření úctyhodného prostředí pro pacienty nejen Vsetínského regionu. „Cítíme přirozenou potřebu vracet společnosti něco zpět a pečovat o své nejbližší okolí, které je neodmyslitelnou součástí našeho podnikání,“ říká Shinji Ichikava, president společnosti. „Navíc, naše společnost zaměstnává více než 1 000 zaměstnanců, přičemž téměř všichni z nich náleží do spádové oblasti Vsetínské nemocnice,“ dodává. Kromě Vsetínské nemocnice podporuje KSE také místní charitativní projekty a aktivity zaměřené na zlepšení povědomí o bezpečnosti, především v rámci spolupráce s BESIPEM, hasičskými sbory a podobně. Hlavní důraz je přitom kladen na práci s mládeží. Opomenout nemůžeme ani úzké partnerství se školami v našem regionu.

Společnost byla založena v roce 1997 ve Vsetíně a zabývá se výrobou bezpečnostních prvků do automobilů. Konkrétně se jedná o prvky pro iniciaci airbagů a o předpínače bezpečnostních pásů, které významným způsobem přispívají ke zvýšení pasivní ochrany pasažérů v automobilech. KSE je součástí japonské nadnárodní skupiny Nippon Kayaku Group a za více než dvacetiletou dobu své působnosti se stala silným celosvětovým dodavatelem. Má výrobní závody ve Vsetíně-Jasenicích, na Bobrkách a v Jablůnce. Více na www.kse-cz.com