Nový mobilní rentgen vyšetří pacienty chirurgických oborů přímo u lůžka

Přístrojové vybavení Vsetínské nemocnice se rozšířilo o moderní pojízdný rentgen, který bude k dispozici v pavilonu chirurgických oborů a může pacienty vyšetřit přímo na odděleních, kde jsou hospitalizováni. Špičková technologie s potřebnými doplňky přišla na více než čtyři miliony korun, pořízena byla díky dotaci z programu REACT-EU. Jedná se o druhý mobilní rentgenový přístroj v nemocnici, první slouží již několik let v novém interním pavilonu.

Nový pojízdný rentgenový přístroj Samsung Electronics GM 85 má vynikající mobilitu, sníží potřebu převozů pacienta, které jsou obzvláště v intenzivní péči často velmi náročné. Moderní technika zkrátka přijede za nemocným. „Využíván bude v budově operačních oborů, zvláště na ARO a chirurgické JIP. Bude možné pořizovat rentgenové snímky přímo u lůžka nemocného, což je komfortní pro pacienta i personál. Odpadne tak složité přesouvání monitorovaných pacientů na centrální radiodiagnostické pracoviště a také čekání na vyšetření mezi ambulantními pacienty,“ vysvětlila primářka radiodiagnostického oddělení MUDr. Blanka Ludvová. Jednat by se mělo například o rentgeny plic, nebo také končetinových kostí po implantaci kloubních endoprotéz. „Podobný přístroj je využíván již v budově interního spojeného lůžkového fondu a máme s ním výborné zkušenosti,“ komentovala primářka.

Radiodiagnostické oddělení prošlo v minulých letech komplexní přístrojovou obnovou za desítky milionů korun. Nemocnice díky evropským dotacím pořídila nové CT, obnovila ultrazvukovou techniku, stacionární skiagrafický přístroj, skiaskopickou stěnu i C-rameno, využívané na centrálních operačních sálech. V minulém roce získali zdravotníci moderní diagnostické monitory, které urychlují a zkvalitňují vyhodnocení výsledků vyšetření. Modernizován byl i informační systém pro správu, archivaci a zobrazení obrazové dokumentace (PACS).

Rok 2023 je pro Vsetínskou nemocnici Rokem rezonance, která bude letošní největší investicí. V současné době se pro magnetickou rezonanci buduje přístavba a spojuje s pavilonem chirurgických oborů. Centrální radiodiagnostické pracoviště muselo stavbě přizpůsobit svůj provoz. „Po dobu rekonstrukce pomůže naše novinka – pojízdný rentgenový přístroj k urychlení běžného skiagrafického provozu na centrálním radiodiagnostickém pracovišti,“ dodala primářka.

 

 

Využití mobilního rentgenu v produktovém videu: