Cookie Consent by Free Privacy Policy website Odborný seminář s laboratorní tématikou - VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s.

Odborný seminář s laboratorní tématikou

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abychom Vás pozvali na odborné setkání lékařů, sester a zdravotnických pracovníků, které připravila společnost Laboratoře AGEL a.s. ve spolupráci se Vsetínskou nemocnicí. Akce se uskuteční v knihovně Vsetínské nemocnice ve středu 29. listopadu 2023. Registrace je od 14.00 hodin, od 15.00 hodin začátek programu.

 

 

pozvánka ve formátu pdf:

Pozvanka_seminar_Vsetin_29_11_2023

Program: 

14:00–15:00 REGISTRACE

15:00–15:05 ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE
Přivítání vedením Vsetínské nemocnice a společnosti Laboratoře AGEL a.s.

15:05–15:25 RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D.
předseda představenstva, Laboratoře AGEL a.s.
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZE

15:25–15:45 Mgr. Hana Bílková Fránková, MBA
vedoucí laboratoře klinické mikrobiologie Ostrava-Vítkovice,
Laboratoře AGEL a.s.
LIKVOR – VZÁCNÝ MATERIÁL, CO UMÍME A NA CO NEZAPOMÍNEJTE

15:45–16:05 Mgr. Zuzana Birkáš
vedoucí laboratoře farmakologie a toxikologie, Laboratoře AGEL a.s.
AKTUÁLNÍ TRENDY ZNEUŽÍVÁNÍ TOXIKOLOGICKY VÝZNAMNÝCH
LÁTEK

16:05–16:25 Mgr. Barbora Macúchová
odborný pracovník, Laboratoř klinické mikrobiologie Ostrava-Vítkovice,
Laboratoře AGEL a.s.
DIAGNOSTIKA RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ MOLEKULÁRNĚ
BIOLOGICKÝMI METODAMI

16:25–16:45 RNDr. Martin Švidrnoch, Ph.D.
zástupce vedoucího laboratoře farmakologie a toxikologie
Laboratoře AGEL a.s.
MONITOROVÁNÍ HLADIN LÉČIV SE ZAMĚŘENÍM NA ANTIBIOTIKA.
INTERPRETACE DAT

16:45–17:05 RNDr. Kateřina Andelová
garant provozu klinických laboratoří, Laboratoře AGEL a.s.
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA SEPSE A SEPTICKÉHO ŠOKU
V INTENZIVNÍ PÉČI – ÚLOHA A VÝZNAM BIOCHEMICKO-
HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ

17:05–17:15 RNDr. Lenka Kulíšková, MBA
zástupce garanta provozu klinických laboratoří, Laboratoře AGEL a.s.
DŮLEŽITOST PRE PREANALYTICKÉ FÁZE ODBĚRŮ K URČENÍ
SPRÁVNÉ DIAGNÓZY

17:15–18:00 DISKUZE, COFFEE BREAK

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI:
Zaměstnanci Vsetínské nemocnice a.s.: přes Portál Vema.
Externí účastníci včetně přednášejících: Milena Štíchová, e-mail: stichova@nemocnice-vs.cz,
tel.: 571 818 108. Uzávěrka přihlášek: 24. 11. 2023