Cookie Consent by Free Privacy Policy website Osobnosti převzaly ocenění, navrhli je zaměstnanci nemocnice - VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s.

Osobnosti převzaly ocenění, navrhli je zaměstnanci nemocnice

Osobnosti nemocnic Zlínského kraje převzaly v úterý 14. listopadu ocenění ve zlínské Baťově vile. O držitelích rozhodli sami zdravotníci a další zaměstnanci nemocnic, kteří hlasovali v anketě nazvané Osobnosti nemocnic Zlínského kraje očima kolegyň a kolegů 2023. Ze Vsetínské nemocnice byli oceněni lékař MUDr. Tomáš Bár, staniční sestra interních ambulancí Ladislav Holík, DiS., bezpečnostní manažer Bc. Jan Maštalíř. Zvláštní cenu představenstva převzal zástupce primáře chirurgického oddělení MUDr. Petr Povýšil, a to za mimořádnou aktivitu a přístup při plnění funkce odborného garanta za lékařskou část v rámci implementace nového nemocničního informačního systému.

Za Zlínský kraj přišli oceněným poblahopřát a poděkovat za jejich práci hejtman Ing. Radim Holiš, náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví MUDr. Olga Sehnalová, náměstek hejtmana Ing. David Vychytil a radní Ing. Jiří Jaroš. „Můžeme mít nemocnice a jejich vybavení na té nejmodernější úrovni, jejich nejdůležitější součástí však jsou a vždy budou lidé. A to nejen lékaři a zdravotní sestry, ale i ostatní nelékařský personál. Bez nich to zkrátka nejde, jejich role v nemocnicích je zcela klíčová. Proto jsem velmi ráda, že se už podruhé uskutečnila anketa, díky které můžeme ocenit výrazné osobnosti nemocnic z našeho kraje, zviditelnit jejich vynikající práci a osobně jim poděkovat za to, co pro naše občany dělají,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová.

Každá nemocnice umožnila v rámci ankety všem svým zaměstnancům nominovat do konce letošního září konkrétní osobnosti do kategorií Lékař, Nelékařský zdravotnický pracovník a Nezdravotník. V dalším kole se během října uskutečnilo interní hlasování zaměstnanců. Představenstva nemocnic měla navíc možnost udělit jednu zvláštní cenu pro současné nebo bývalé zaměstnance za mimořádný přínos pro nemocnici. Kroměřížská nemocnice udělila zvláštní ceny dvě. Věcné ceny do ankety věnovaly Zlínský kraj, představenstva jednotlivých nemocnic a Lázně Luhačovice.

S využitím tiskové zprávy Zlínského kraje.

Ocenění ze Vsetínské nemocnice:

 • LÉKAŘ/LÉKAŘKA – MUDr. Tomáš Bár, lékař chirurgického oddělení
 • NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE – Ladislav Holík, DiS., staniční sestra ambulantní části interního oddělení
 • NEZDRAVOTNICKÉ PROFESE – Bc. Jan Maštalíř, bezpečnostní manažer
 • ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSTAVENSTVA (za mimořádný přínos pro nemocnici) – MUDr. Petr Povýšil, zástupce primáře chirurgického oddělení

Ocenění z dalších nemocnic:

Krajská nemocnice T. Bati

 • LÉKAŘ/LÉKAŘKA – Oldřich Mašlík, lékař na oddělení ARIM
 • NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE – Pavel Kurfürst, Ph.D., vedoucí farmaceut v Nemocniční a veřejné lékárně
 • NEZDRAVOTNICKÉ PROFESE – Vít Kadlčík, vedoucí nemocniční kaplan, Oddělení klinické pastorační péče
 • ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSTAVENSTVA (za mimořádný přínos pro nemocnici) – Bohumila Vojtová, vrchní sestra onkologického oddělení

Kroměřížská nemocnice

 • LÉKAŘ/LÉKAŘKA – Tomáš Grézl, lékař na oddělení ORL
 • NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE – Jiří Minks, DiS., vedoucí laborant Radiodiagnostického oddělení
 • NEZDRAVOTNICKÉ PROFESE – Kamila Tunkerová, sociální pracovnice
 • ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSTAVENSTVA (za mimořádný přínos pro nemocnici) – Lumír Domes, primář Urologického oddělení; MUDr. Jan Kubánek, dlouholetý lékař Hemodialyzačního oddělení

Uherskohradišťská nemocnice

 • LÉKAŘ/LÉKAŘKA – Vladimír Klapal, lékař na oddělení interny
 • NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE – Alena Arnoldová, sestra na urologickém oddělení
 • NEZDRAVOTNICKÉ PROFESE – Lubomír Gazdoš, personalista
 • ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSTAVENSTVA (za mimořádný přínos pro nemocnici) – MUDr. Helena Vališová, lékařka Neonatologické ambulance