Přihlášky do sanitářského kurzu můžete posílat již nyní

Pro zájemce o práci sanitáře připravuje nemocnice další akreditovaný kvalifikační kurz, který začne 9. února 2022. Přihlášky můžete posílat již nyní personalistce Mileně Štíchové na e-mail: stichova@nemocnice-vs.cz. Případné další dotazy zodpovíme na tel. 571 818 108.


Akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ
proběhne v termínu 9. 2. – 4. 4. 2022.

Cena kurzu pro samoplátce: 5 950,- Kč.
Za závazek práce ve Vsetínské nemocnici a.s. na pozici sanitář alespoň 1 rok je možné poskytnout zájemcům kurz zdarma.

Vstupní podmínky do kurzu:

  • minimální věk 18 let
  • minimálně základní vzdělání
  • posudek o zdravotní způsobilosti k předpokládanému výkonu zdravotnického povolání Sanitář (formulář uchazečům poskytne nemocnice)
  • očkování proti žloutence typu B – minimálně 1. dávka při zahájení kurzu (podrobnosti k zahájení očkování nutno dohodnout osobně)

Průběh výuky:

  • teoretická a teoreticko – praktická část kurzu probíhá zpravidla 2 dny v týdnu od 8.00 do max. 17.00.
  • praxe se koná poslední 2 týdny od pondělí do pátku od 07.00 do 15.00 hod. a od 06.00 do 14.00 hod.

Dotazy ke kurzu ráda zodpoví personalistka Milena Štíchová na tel. čísle 571 818 108, případně na e-mailu: stichova@nemocnice-vs.cz, kam můžete také posílat přihlášky.

Přihláška do kurzu: Přihláška AKK Sanitář

Uzávěrka přihlášek je 1. února 2022.


Jaký byl minulý kurz?

Závěrečnou zkoušku sanitářského kurzu v pondělí 15. listopadu 2021 v naší nemocnici úspěšně složilo celkem dvanáct absolventů. Samotný kurz probíhal od 20. září do 15. listopadu 2021. Během dvou měsíců si studenti osvojili teoretické znalosti základů veřejného zdravotnictví, somatologie, epidemiologie a hygieny, první pomoci. V neposlední řadě byli frekventanti školení v psychologii. V rámci covidové situace byl větší důraz kladen na výuku epidemiologie, zejména v používání osobních ochranných pomůcek a zvýšení hygienického režimu.

Při praktické výuce navštívili téměř všechna oddělení nemocnice, namátkou rehabilitace, centrální operační sály, laboratoře, patologii a mimo jiné navštívili Lázně Teplice nad Bečvou. Všichni frekventanti v rámci dotazníku hodnotili kurz velmi kladně.
Účastníci absolvovali celkem sto hodin teorie a osmdesát hodin praxe. Pro ty, kteří se po jeho absolvovaní rozhodnou pracovat v místní nemocnici, je zdarma. Sanitářský kurz pořádá nemocnice zpravidla dvakrát ročně. „Letos opět s realizací závěrečných zkoušek pomohla místní střední a vyšší zdravotnická škola. Polovina absolventů projevila v průběhu kurzu zájem pracovat v naší nemocnici,“ říká Mgr. Pavel Šupka, náměstek pro ošetřovatelskou péči.

Akreditovaný kvalifikační sanitářský kurz nabízí naše nemocnice již řadu let a je určen pro všechny, kteří mají zájem pracovat ve zdravotnictví, ale nemají k tomu potřebné vzdělání. Lidé s touto rekvalifikací se mohou uplatnit na lůžkových odděleních, v různých laboratořích, v ambulantních provozech, ale také na centrálních operačních sálech nebo v lékárně. Nejčastěji se sanitáři podílejí na doprovodu pacientů, péči o jejich hygienu, podávání stravy, transportu materiálu a dalších obslužných činnostech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědi na nejčastější dotazy: 

Uhradí úřad práce kurz jako rekvalifikaci?

Podmínky, za jakých úřad práce uchazeči kurz uhradí, zjistíte přímo na úřadu práce nebo na  webových stránkách úřadu práce.
Nejčastěji se jedná o tzv. zvolenou rekvalifikaci – více ZDE.
O tu je nutné žádat úřad práce v předstihu alespoň 30 dnů před zahájením kurzu.

Jak kurz probíhá?

Ve sto hodinách teorie a osmdesáti hodinách praxe osvojíte všechny nezbytné znalosti a zkušenosti pro činnost sanitáře. Budete se dobře orientovat v provozu zdravotnických zařízení, poznáte základy epidemiologie, ochrany zdraví, bezpečnosti práce ve zdravotnických zařízeních, seznámíte se s etickými a právními aspekty zdravotnické profese, naučíte se poskytovat první pomoc a budete ovládat základy ošetřovatelské péče. Teoretická i praktická výuka probíhá v prostorách Vsetínské nemocnice a.s.

Čeká mne závěrečná zkouška?

Akreditovaný kvalifikační kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a úspěšnému absolventovi vydáno Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem. Absolvent bude kompetentní vykonávat činnost sanitáře.

Získám po absolvování kurzu práci ve Vsetínské nemocnici?

Úspěšným absolventům kurzu Vsetínská nemocnice nabízí možnost nástupu na lůžková oddělení. Seznam volných míst zde.