Rezonance již vyšetřila více než dvě stovky pacientů, zájem je velký

Pracoviště magnetické rezonance ve Vsetínské nemocnici má za sebou první měsíc provozu, během kterého bylo vyšetřeno 204 ambulantních a 22 hospitalizovaných pacientů. Podařilo se také nasmlouvání výkonů se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR (211), takže nyní již mohou vyšetření využívat klienti všech zdravotních pojišťoven. 

Pacienti velmi pozitivně hodnotí, že již nemusí za vyšetřením magnetickou rezonancí dojíždět do vzdálených nemocnic a center, zájem je veliký. I díky jejich připomínkám směrem ke Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra byla tato péče nakonec nasmlouvána se všemi pojišťovnami. „V prvních dnech fungování jsme byli schopni nabídnout termín v rámci jednoho nebo dvou týdnů. Kalendář se ale rychle naplnil, aktuální čekací doba je pět týdnů,“ komentovala primářka radiodiagnostického oddělení MUDr. Blanka Ludvová s tím, že převažují vyšetření mozku, krční, hrudní a bederní páteře a vyšetření kloubů. „Počet vyšetření mozku a páteře je zhruba vyrovnaný, vyšetření kloubů je o něco méně,“ hodnotila primářka.

Objednávání pacientů na vyšetření magnetickou rezonancí je možné na tel. 571 818 626, k ostatním vyšetřením (v rámci radiodiagnostického oddělení) pak na tel. 571 818 506. „Prosíme pacienty, aby chodili na vyšetření včas, a pokud se nemohou dostavit, aby nás co nejdříve kontaktovali a uvolnili termín dalšímu zájemci, abychom mohli jejich čekání maximálně zkrátit, vyzvala primářka. Informace o vyšetření magnetickou rezonancí, pokyny pro pacienty i žádanku a informace pro lékaře najdou zájemci na webu nemocnice (v sekci Pracoviště/Komplement/Radiodiagnostické oddělení).

Pro připomenutí: nové pracoviště magnetické rezonance ve Vsetínské nemocnici bylo slavnostně otevřeno 4. října 2023, první pacienty vyšetřilo 9. října 2023. „Pro rezonanci bylo zapotřebí vybudovat speciální přístavbu: investorem stavebních prací v objemu více než 56 milionů korun byl Zlínský kraj. Přístroj a potřebné technologie za dalších bezmála 45 milionů korun jsme pořídili díky evropským dotacím z programu REACT-EU,“ připomenul ředitel nemocnice Ing. Martin Pavlica s tím, že zprovoznění magnetické rezonance završilo modernizaci v oblasti radiodiagnostiky. „V posledních letech bylo obměněno téměř celé přístrojové vybavení radiodiagnostického oddělení: od moderního CT, přes novou rentgenovou techniku včetně mobilního rentgenu, moderních ultrazvuků, C-ramena pro operační sály až po diagnostické monitory,“ dodal ředitel.