Táborníci se vrátili do Vsetínské nemocnice letos již podruhé

Více o práci zdravotníků se dozvěděly děti z příměstského tábora MALÝ ZÁCHRANÁŘ, program byl pro ně připraven na chirurgickém a hematologicko-transfuzním oddělení. Hlavním organizátorem tábora je vsetínská pobočka Českého červeného kříže. Vsetínská nemocnice se připojuje druhým rokem. A poptávka byla opravdu veliká, proto se letos tábor uskutečnil hned nadvakrát, poprvé v červencovém, podruhé v srpnovém termínu. Děti měly o zdravotnickou tematiku velký zájem a věříme, že jsme je nadchli nejen pro dárcovství krve, ale také budoucí práci ve zdravotnictví. „Děkujeme zdravotníkům za připravený program a energii, se kterou se nám věnovali,” uvedla Jana Sklářová z ČČK Vsetín.