Tuberkulóza v regionu: vloni nepřibyl žádný nový případ

V minulosti byla tuberkulóza pro valašský region významným zdravotním a sociálním problémem. Přibývají v současnosti nové případy? Jak se nemoc vůbec diagnostikuje a léčí? Na tyto a další otázky jsme se (u příležitosti Světového dne boje proti TBC) zeptali primářky oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí MUDr. Jaroslavy Lanžhotské.

 „Počet pacientů s tuberkulózou u nás , na našem pracovišti v současné době klesá, ani jsme nepozorovali zvýšení počtu případů v souvislosti s přílivem uprchlíků z Ukrajiny. V loňském roce jsme neměli žádný nový případ TBC, v předcházejícím období se vyskytovaly dva až tři případy plicní i mimoplicní tuberkulózy ročně,“ informovala primářka oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí Vsetínské nemocnice MUDr. Jaroslava Lanžhotská. Pracoviště sleduje i pacienty v riziku TBC, pacienty s oslabenou imunitou, nemocné s biologickou léčbou pro jiné nemoci.

Nejčastější potíže u pacientů s TBC jsou kašel, dušnost, teploty, noční pocení, váhový úbytek, únava, může být krev ve sputu (vykašlávané hmotě). Tyto  příznaky ale nejsou  typické jenom pro TBC, může se  tak projevovat i řada jiných  nemocí. „Diagnostika není  úplně jednoduchá, onemocnění  se snadno  schová  za jiné nemoci. V rámci diagnostiky  provádíme  rentgen, eventuálně CT hrudníku,  vyšetření sputa, tuberkulinový test a další krevní testy,“ uvedla primářka s tím, že léčba TBC je farmakologická, kombinací takzvaných antituberkulotik, trvá minimálně po dobu šesti měsíců. „První dva měsíce je většinou nutná izolace a léčba za hospitalizace. Od letošního roku již není hospitalizace pacientů s TBC povinná, za splnění stanovených podmínek,“ dodala primářka.

Mezi pacienty, kteří přicházejí na její oddělení, které se nachází v poliklinice Vsetínské nemocnice, v současné době převažují pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), s diagnózou astma bronchiale, záněty průdušek a plic. „Přibývá pacientů s plicní fibrózou, sarkoidózou, plicními nádory, dispenzarizujeme pacienty po těžkém průběhu COVID 19,“ upřesnila primářka a připomenula, že druhým rokem probíhá program časného záchytu rakoviny plic. „V současné době máme zařazeno zhruba čtyřicet pacientů a objednávají se další,“ vysvětlila.