Uzávěrka přihlášek sanitářského kurzu se blíží

Do dvacátého dubna mohou zájemci podat přihlášku do akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář, který připravuje Vsetínská nemocnice. Vlastní kurz začíná 2. května a potrvá do 25. června 2018. Během kurzu si účastníci osvojí všechny nezbytné znalosti a zkušenosti pro činnost sanitáře. Po úspěšném absolvování kurzu je možné získat ihned pracovní uplatnění ve Vsetínské nemocnici a.s. „Budete se dobře orientovat v provozu zdravotnických zařízení, poznáte základy epidemiologie, ochrany zdraví, bezpečnosti práce ve zdravotnických zařízeních, seznámíte se s etickými a právními aspekty zdravotnické profese, naučíte se poskytovat první pomoc a budete ovládat základy ošetřovatelské péče,” vysvětluje personalistka Milena Štíchová s tím, že veškerá teoretická i praktická výuka probíhá v prostorách Vsetínské nemocnice a.s.

KURZ SANITÁŘ

 

Vstupní požadavky:

  • základní vzdělání,
  • věk 18 let,
  • zdravotní způsobilost,
  • očkování proti žloutence typu B.

Cena kurzu: 5 800,- Kč.

Přihláška do kurzu: Přihláška AKK Sanitář

Kontakt:

Milena Štíchová,  personální oddělení nemocnice,

tel.  571818108,

e-mail: stichova@nemocnice-vs.cz

 


 

Nejčastější dotazy: 

Uhradí úřad práce kurz jako rekvalifikaci?

Podmínky, za jakých úřad práce uchazeči kurz uhradí, zjistíte přímo na úřadu práce nebo na  webových stránkách úřadu práce http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace. Nejčastěji se jedná o tzv. zvolenou rekvalifikaci. O tu je nutné žádat úřad práce v předstihu alespoň 30 dnů před zahájením kurzu na formuláři– zde  http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana/zajem_o_zvolenou_rekvalifikaci.pdf

Jak kurz probíhá?

Během dvou měsíců si ve sto hodinách teorie a osmdesáti hodinách praxe osvojíte všechny nezbytné znalosti a zkušenosti pro činnost sanitáře. Budete se dobře orientovat v provozu zdravotnických zařízení, poznáte základy epidemiologie, ochrany zdraví, bezpečnosti práce ve zdravotnických zařízeních, seznámíte se s etickými a právními aspekty zdravotnické profese, naučíte se poskytovat první pomoc a budete ovládat základy ošetřovatelské péče. Teoretická i praktická výuka probíhá v prostorách Vsetínské nemocnice a.s.

Čeká mne závěrečná zkouška?

Akreditovaný kvalifikační kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a úspěšnému absolventovi vydáno Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem. Absolvent bude kompetentní vykonávat činnost sanitáře.

Získám po absolvování kurzu práci ve Vsetínské nemocnici?

Úspěšným absolventům kurzu Vsetínská nemocnice nabízí možnost nástupu na lůžková oddělení. Seznam volných míst zde.