Valašským Medikem roku je Michaela Martinková

Středoškolákům se zájmem o studium lékařství a přírodních věd se již dva roky věnuje Valašský Medik Klub. Originální projekt Vsetínské nemocnice nabízí sérii přednášek a exkurzí, které prohlubují znalosti v dané oblasti, seznamují s jednotlivými obory i zdravotnickou problematikou obecně. V prvním roce se do projektu zapojili studenti Střední školy Kostka, gymnázií ve Vsetíně a Valašském Meziříčí, ve školním roce 2017/2018 se přidalo Gymnázium Valašské Klobouky. Právě jeho studentka Michaela Martinková se stala valašským Medikem roku.  Hodnotila se nejen aktivní účast na jednotlivých akcích, ale také výsledky závěrečného testu a zpracování eseje.

 „Přednášky byly prima, nejvíce mne zaujaly prezentace z hematologie a očního lékařství, kde jsme měli při návštěvě oddělení možnost dozvědět se více o využívaných přístrojích a dokonce si práci s některými vyzkoušet. Využila jsem i možnosti bezplatně navštěvovat další vzdělávací akce, semináře a konference Vsetínské nemocnice. Valašský Medik Klub mohu všem doporučit,“ zhodnotila Michaela Martínková. V současné době studuje třetí ročník, příští rok ji čeká maturita a následně by chtěla pokračovat právě na lékařské fakultě. „Ráda bych se v budoucnu věnovala dětské kardiologii, ale to je ještě daleko,“ dodala s úsměvem.

Do projektu se v letošním roce zapojilo pětatřicet studentů čtyř valašských středních škol, zájem je tradičně velký. V průběhu roku se uskutečnilo deset setkání, na kterých se účastníci dozvěděli více o hematologii, zobrazovacích metodách, anesteziologii  a resuscitaci, moderní  chirurgii, porodnictví, dětském a očním lékařství. Cyklus přednášek uzavřela Patologie bez mýtů. Studenti se setkávají s primáři či jejich zástupci, ale při exkurzích na odděleních či v dílčích prezentacích také s mladými lékaři, kteří jim mohou předat své zkušenosti s nedávným studiem a vstupem do praxe.

„Myšlenkou Valašského Medik Klubu bylo představit a přiblížit středoškolákům jednotlivé lékařské obory nad rámec středoškolské výuky, nasměrovat je, nadchnout k dalšímu studiu lékařství a k uplatnění místních právě v naší nemocnici. Na závěrečném setkání jsem se ptala studentů, kdo z nich o medicíně vážně uvažuje a řada z nich se přihlásila. Obdobné jsou i výstupy z dotazníků. Takže věřím, že se nám studenty motivovat daří a za několik let se s některými setkáme znovu při praxi a při jejich nástupu do nemocnice,“ vysvětlila ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková.