Vsetínská nemocnice otevřela pracoviště magnetické rezonance

Pacienti ze Vsetína a okolí již nemusí za vyšetřením magnetickou rezonancí dojíždět do vzdálenějších center. Vsetínská nemocnice ve středu 4. 10. 2023 slavnostně otevřela nové, moderní pracoviště této zobrazovací metody, a to za účasti hejtmana Zlínského kraje a dalších významných hostů.

Pro magnetickou rezonanci byla vybudována moderní přístavba k hlavnímu pavilonu chirurgických oborů. Propojením obou objektů vznikl moderní prostor centrální čekárny a radiodiagnostické oddělení získalo novou tvář. Investorem stavebních prací v objemu více než 56 milionů korun byl Zlínský kraj, technologie za dalších bezmála 45 milionů korun pořídila nemocnice díky evropským dotacím.

„Letos v létě jsme ve Vsetíně otevřeli nové hemodialyzační středisko za více než 120 milionů korun, nyní zprovozňujeme novou magnetickou rezonanci a zároveň se naplno pouštíme do projektové přípravy nových pavilonů. Vsetínská nemocnice zkrátka v poslední době nabírá dech a já moc děkuji všem, kdo se na tom podílejí,“ řekl hejtman Ing. Radim Holiš.

„Vsetínská nemocnice byla poslední z nemocnic ve Zlínském kraji, kde vyšetření magnetickou rezonancí nebylo možné. To jsme se rozhodli s novým vedením nemocnice a kraje okamžitě změnit. Mám velkou radost, že zhruba po dvou letech intenzivní práce na vybudování nového zázemí pro pracoviště magnetické rezonance se náš společný cíl podařilo splnit. Dnes tak můžeme otevřít novou kapitolu Vsetínské nemocnice, která nyní může pacientům vsetínského regionu nabídnout tuto nejmodernější zobrazovací metodu a zkvalitnit tak diagnostiku a následnou léčbu,“ uvedla náměstkyně hejtmana MUDr. Olga Sehnalová, MBA, zodpovědná za oblast zdravotnictví.

Nová magnetická rezonance má parametry a možnosti, které ocení nejen odborníci, ale i pacienti samotní. „Jedná se o moderní přístroj vybavený umělou inteligencí, která umožňuje urychlit vyšetření, aniž by došlo ke ztrátě jeho kvality. Součástí dodávky je také anesteziologický přístroj, kompatibilní s magnetickou rezonancí. Můžeme tak vyšetřovat i naše nejmenší pacienty, kteří by jinak nemohli toto vyšetření absolvovat,“ uvedla primářka radiodiagnostického pracoviště MUDr. Blanka Ludvová s tím, že magnetická rezonance bude v provozu od 9. října. Podrobnosti k vyšetření najdou zdravotníci i pacienti na stránkách oddělení. 

Vyšetření magnetickou rezonancí je potřebnou součástí diagnostických postupů v návaznosti na většinu lékařských oborů. Jde o vyšetření neinvazivní, jehož využití je velmi široké, od klasického zobrazení centrální nervové soustavy, páteře a kloubů, orgánů hrudníku, břicha, až po zobrazení srdce a cév. Velkou výhodou magnetické rezonance je velmi dobré zobrazení měkkých tkání a orgánů bez využití ionizujícího záření.

Fotogalerie

Slavnostní otevření nového pracoviště magnetické rezonance:  

 

Nové prostory:

Prohlédnout si oddělení přišli i další zaměstnanci nemocnice, provázeli je pracovníci radiodiagnostického oddělení: