Nemocnice získala evropské dotace, obnoví CT přístroj, rentgeny i další vybavení

Desítky milionů korun plánuje Vsetínská nemocnice investovat do modernizace přístrojového vybavení, pomohou jí dotace z fondů Evropské unie. Zdravotnické zařízení uspělo s projekty, které mají pomoci zvýšit kvalitu návazné péče. Sotva se tak zdravotníci zabydleli v nových prostorách a technici se podrobněji seznámili s novými a moderními funkcemi špičkového technického vybavení nového interního pavilonu otevřeného loni v prosinci, jsou v nemocnici ve Vsetíně připraveny další investice za více než 180 milionů korun.

„Na stole mám čerstvou informaci z Ministerstva pro místní rozvoj o navýšení alokovaných finančních prostředků ve výzvě integrovaného regionálního operačního programu na zvýšení kvality návazné péče. Projekty do této výzvy jsme předložili už před třemi lety, tehdy ale nemohli být uspokojeni všichni žadatelé. Vláda koncem loňského roku do tohoto programu přidělila navíc dvě miliardy korun, díky tomu se dostalo i na naše projekty,“ potvrdila aktuální zprávu Věra Prousková, ředitelka Vsetínské nemocnice. Zdravotnické zařízení tak podle jejích slov získá až 154 milionů korun dotačních prostředků, což s povinnou spoluúčastí nemocnice znamená investiční možnosti v celkové hodnotě 181 milionů korun.

Za tyto prostředky bude nemocnice dovybavena špičkovou zdravotnickou technikou na téměř všech jejích odděleních. „Obnoví se veškerá zobrazovací technika, kromě CT to budou i všechny rentgenové přístroje. Doplní se také ultrazvukové přístroje na další oddělení. Pacienty bude zajímat dokončení kompletní výměny nemocničních lůžek za moderní, elektricky polohovatelná. Modernizovat se bude veškeré vybavení operačních sálů – operační stoly, operační světla, anesteziologické přístroje, operační technika včetně laparoskopických sestav a nástrojů a kontejnerových systémů pro centrální sterilizaci. Nová monitorovací technika bude pořízena na anesteziologicko-resuscitační oddělení a chirurgickou jednotku intenzivní péče, obnoveny budou i plicní ventilátory na ARO. Špičkovými analyzátory a dalším speciálním zařízením budou dovybaveny laboratoře nemocnice, ale například i rehabilitační oddělení na poliklinice i na jednotlivých pracovištích v naší nemocnici,“ vyjmenovala ředitelka Prousková.

Přidělení dotace pomůže zásadně zmodernizovat vybavení nemocnice, zvýšit kvalitu poskytované péče a promítne se také do ekonomiky zdravotnického zařízení. Součástí podaných žádostí je totiž i zdravotnická technika nového interního pavilonu, která byla pořízena z úvěrových zdrojů. Díky přidělené dotaci tak bude možné úvěr po předložení všech nutných podkladů na ministerstvo okamžitě splatit.

*