Zemřel MUDr. Josef Křupka

Ve věku nedožitých 78 let zemřel ve středu 9. srpna 2018 bývalý dlouholetý primář, zakladatel neurologického oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Josef Křupka. Na přání zesnulého proběhlo poslední rozloučení v kruhu nejbližších. Za souhlasu rodiny mu věnujeme alespoň tuto krátkou vzpomínku.

MUDr. Josef Křupka nastoupil do tehdejší Okresní nemocnice Vsetín 1. července 1973, což je také datum vzniku lůžkového neurologického oddělení, kde byl jmenován primářem. Bylo mu tehdy 33 let a měl již zkušenosti z nemocnic v Prostějově a Bruntále. Vsetínská neurologie pod jeho vedením brzy získala značný věhlas. Věnoval se péči o pacienty, rozvoji léčebných metod, ale také inovacím ve vývoji potřebného přístrojového vybavení.

Ve funkci primáře působil MUDr. Josef Křupka osmnáct let až do roku 1991. Na přelomu let 1989 a 1990 byl ředitelem nemocnice s poliklinikou. Ve volných chvílích se věnoval rodině a sportu, byl dlouholetým předsedou tenisového oddílu TJ Zbrojovka Vsetín.

I později v důchodovém věku se věnoval soukromé neurologické praxi. U příležitosti 100. výročí nemocnice mu bylo v roce 2011 předáno Čestné uznání za mimořádný přínos pro rozvoj Vsetínské nemocnice.

Čest jeho památce.