Zdravotní pojišťovny

Oddělení zdravotních pojišťoven realizuje smluvní politiku vůči zdravotním pojišťovnám a vede agendu smluvních vztahů včetně úhradových dodatků. Zpracovává data o zdravotní péči a připravuje podklady k fakturaci péče zdravotním i komerčním pojišťovnám, případně samoplátcům a dalším smluvním partnerům. Modeluje úroveň úhrady podle aktuálních zásad příslušné legislativy a promítá je do podmínek jednotlivých pracovišť. Metodicky vede osoby odpovědné za kódování diagnóz na jednotlivých odděleních i vykazování ostatních výkonů zdravotním pojišťovnám. Zajišťuje kontakt a informace pro ÚZIS.

 

  • Ing. Barbora Zientek, MHA

  • vedoucí oddělení zdravotních pojišťoven
  • tel.: +420 571 818 107

 

Na webových stránkách dále najdete informace: