Příbuzným poradí, jak pečovat v domácím prostředí

Již podruhé v letošním roce Vsetínská nemocnice ve spolupráci s nadačním fondem ZŮSTANEME DOMA připravuje setkání, na kterém se příbuzní dozvědí, jak pečovat v domácím prostředí o svého blízkého, jak správně polohovat, přemísťovat nemocného, který má problémy s pohybem či hybností, ale také řadu dalších praktických rad. Setkání se uskuteční 3. října 2019 od 15.30 hodin ve 3. patře oddělení následné péče Vsetínské nemocnice. Další seminář bude následně v listopadu.

Při minulém setkání, které se uskutečnilo v květnu letošního roku, se příchozí zajímali nejvíce právě o správné polohování, manipulaci s pacientem, výběr vhodné hygienické pomůcky i rady, kde ji pořídit. „Program našeho setkání vždy uzpůsobujeme přáním a potřebám příbuzných, snažíme se reagovat na problémy, s kterými přicházejí, které je právě trápí, pomoci jim praktickou ukázkou. Často se stává, že zájemci na setkání zavítají opakovaně, je to zcela přirozené, protože zdravotní stav jejich příbuzných se mění a s ním i problémy, které potřebují řešit,“ uvedla Marie Muroňová z nadačního fondu ZŮSTANEME DOMA. 

Seminář je zdarma, jeho kapacita je omezena. Zapotřebí je se předem přihlásit na tel. č. 571 818 110, supka@nemocnice-vs.cz u náměstka pro ošetřovatelskou péči Vsetínské nemocnice Mgr. Pavla Šupky.

Posláním nadačního fondu ZŮSTANEME DOMA je zvýšení kvality života v průběhu stárnutí nebo nemoci, s cílem podpořit rozhodnutí seniora či nemocného žít doma ve svém přirozeném prostředí a podpořit tím autonomii rozhodování o svém životě. Nadační fond pomáhá podporovat rodinné příslušníky a další osoby v zapojení do péče o jejich blízké a podporuje rodiny, které se ocitly na hranici společenského nebo sociálního postavení, organizuje setkávání osob, které pečují nebo se chystají pečovat o rodinného příslušníka, pořádat pro ně semináře a zajistí jejich edukace v základních ošetřovatelských dovednostech, a to mimo jiné i ve spolupráci s nemocnicemi, domovy důchodců a dalšími zařízeními.

Leták ve formátu pdf:
Péče o nemocné v domácím prostředí_VS

 

Fotografie z minulého setkání  ZDE.