IROP 31 NÁVAZNÁ PÉČE III.

Číslo programu: 06
Název programu: 11703 – Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_16_043
Název výzvy: 31. Výzva IROP – ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE – SC 2.3
Název projektu: Zvýšení kvality návazné péče na Vsetínsku – 1.etapa – III.fáze
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001593


Stručný průběh projektu


6. října 2023

Byla předložena a schválena čtvrtá výroční Zpráva o udržitelnosti.


25. října 2022

Byla předložena a schválena třetí výroční Zpráva o udržitelnosti.


23. září 2021

Byla předložena a schválena druhá výroční Zpráva o udržitelnosti.


6. října 2020

Byla předložena a schválena první výroční Zpráva o udržitelnosti.


13. září 2019

Projekt byl k tomuto datu finančně ukončen ze strany Řídícího orgánu IROP. Od následujícího dne je stanovená doba udržitelnosti projektu na pět let.


26. srpen 2019

Na účet Vsetínské nemocnice byla připsána dotace v požadované výši.


srpen 2019

Bylo provedeno závěrečné vyúčtování, shromážděny veškeré nutné podklady a předloženy ke kontrole. V současnosti čekáme na souhlas MMR a poté na převod finančních prostředků.


červen 2019

Za účasti představitelů Zlínského kraje, Města Vsetína a dalších spolupracujících organizací byl v pátek 7. června 2019 ve Vsetínské nemocnici slavnostně zahájen provoz nového výpočetního tomografu. Po otevření nového interního pavilonu před půl rokem tak Vsetínská nemocnice vstoupila do další etapy rozvoje, obnovy vybavení.  Nové moderní CT v hodnotě bezmála osmnáct milionů korun nahrazuje již vysloužilý tomograf, který ve Vsetínské nemocnici fungoval od roku 2007.
Více v tiskové zprávě: https://nemocnice-vs.cz/aktuality-a-archiv/provoz-noveho-ct-pristroje-slavnostne-zahajen/


červenec 2016 – květen 2019

Žádost o financování v rámci uvedeného programu byla podána již v červenci roku 2016, bohužel však pro velký počet uchazečů nebylo Vsetínské nemocnici v prvním kole vyhověno. Počátkem roku 2019 došlo k navýšení finančních prostředků v programu a v průběhu března byla nemocnice dotázána, zda souhlasí s přidělením prostředků v původně požadované výši. Po kladné odpovědi byla zpracována aktualizovaná žádost, která byla dne 15.5.2019 rozhodnutím MMR schválena a nemocnici byla přiznána dotace ve výši 12.670.128,13 Kč.

Náplní projektu bylo pořízení nového CT přístroje.