REACT-EU

Číslo programu: 06
Název programu: 11703 – Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_21_121
Název výzvy: ROZVOJ, MODERNIZACE A POSÍLENÍ ODOLNOSTI PÁTEŘNÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE S OHLEDEM NA POTENCIÁLNÍ HROZBY
Název projektu: ROZVOJ A ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI VSETÍNSKÉ NEMOCNICE, A.S.
Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016284
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19


Stručný průběh projektu


březen 2022

Průběžně probíhají práce na přípravě a vypsání veřejných zakázek, uzavřeny jsou zatím v objemu cca 1,5 milionu Kč, největší zakázka na magnetickou rezonanci je před podpisem smlouvy.


4. srpen 2021

Žádost byla schválena a Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace.


5. květen 2021

Vsetínská nemocnice a.s. podala žádost o dotaci z tohoto programu v celkovém objemu 136.376.818 Kč. Jde převážně o zdravotnickou techniku pro pracoviště JIP, ARO, operační sály, intervenční nebo diagnostické pracoviště, největší část z rozpočtu však tvoří magnetická rezonance.