REACT-EU

Číslo programu: 06
Název programu: 11703 – Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_21_121
Název výzvy: ROZVOJ, MODERNIZACE A POSÍLENÍ ODOLNOSTI PÁTEŘNÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE S OHLEDEM NA POTENCIÁLNÍ HROZBY
Název projektu: ROZVOJ A ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI VSETÍNSKÉ NEMOCNICE, A.S.
Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016284
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19


Stručný průběh projektu:


5. květen 2021

Vsetínská nemocnice a.s. podala žádost o dotaci z tohoto programu v celkovém objemu 136.376.818 Kč. Jde převážně o zdravotnickou techniku pro pracoviště JIP, ARO, operační sály, intervenční nebo diagnostické pracoviště, největší část z rozpočtu však tvoří magnetická rezonance.


4. srpen 2021

Žádost byla schválena a Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace.


březen 2022

Průběžně probíhají práce na přípravě a vypsání veřejných zakázek, uzavřeny jsou zatím v objemu cca 1,5 milionu Kč, největší zakázka na magnetickou rezonanci je před podpisem smlouvy.


září 2022

Ke dni 30.9.2022 podána první žádost o platbu v souhrnné hodnotě 7 684 723,33 Kč. Pořízen mj. robotický držák rigidního endoskopu v hodnotě bezmála 2,4 mil. Kč. (související příspěvek níže) a automatický detekční systém (PCR) v hodnotě bezmála 1,2 mil. Kč.

Vsetínští chirurgové využívají špičkovou robotickou ruku


rok 2023

V průběhu roku 2023 byly podány celkem 4 žádosti o platbu.

  • Ke dni 31.1.2023 podána v pořadí druhá žádost o platbu v souhrnné hodnotě 24 495 611,47 Kč. Předmětem proplacení byly mimo jiné  diagnostické monitory vč. ovládacích pracovních stanic za více než 2 mil. Kč, sterilizační kontejnery za bezmála 5,8 mil. Kč, laparoskopická věž za více než 5 mil. Kč, přístroje EKG za téměř 700 tis. Kč, infuzní technika za více než 2 mil. Kč, ultrazvukové přístroje za téměř 6,5 mil. Kč, elektroforetický procesor a tromboelastograf. Související příspěvky:

Lékařům při diagnostice pomáhají nové monitory

Vsetínská nemocnice pořídila další špičkové ultrazvuky

  • Ke dni 30.6.2023 podána v pořadí třetí žádost o platbu v souhrnné hodnotě 17 951 077,43 Kč. Předmětem proplacení byl mj. mobilní RTG přístroj v hodnotě 4 mil. Kč, síta, optiky a instrumentárium za 4,5 mil. Kč a plicní ventilátory za bezmála 8 mil. Kč. Související příspěvky:

Nový mobilní rentgen vyšetří pacienty chirurgických oborů přímo u lůžka

ARO nově využívá plicní ventilátory nejvyšší třídy

  • Dne 14.9.2023 protokolárně předán přístroj magnetické rezonance.

Magnetická rezonance: technologie je již ve Vsetíně

Vsetínská nemocnice otevřela pracoviště magnetické rezonance

  • Ke dni 30.9.2023 podána v pořadí čtvrtá žádost o platbu v souhrnné hodnotě 66 272 532,48 Kč. Předmětem proplacení byla mimo jiné  výše zmiňovaná magnetická rezonance za více než 44,5 mil. Kč, anesteziologické přístroje v hodnotě bezmála 2,8 mil. Kč, stropní tubusy za 2,4 mil. Kč, přístroje elektrochirurgické za 3,5 mil. Kč, sterilizátory za 6,3 mil. Kč, hematologická linka za více než 4 mil. Kč a endoskopické vybavení za 1 mil. Kč.
  • Ke dni 31.12.2023 podána závěrečná žádost o platbu v souhrnné hodnotě 19 972 873,29 Kč. Předmětem proplacení byl mj. monitorovací systém za 11,6 mil. Kč, lednice pro uchovávání laboratorních a léčivých přípravků za bezmála 2 mil. Kč, KTG za 2,5 mil. Kč, lůžka a příslušenství za 1,4 mil. Kč, digitální morfologie za 1 mil. Kč, SW vybavení pro přenos dat do NIS zadavatele v souhrnné hodnotě 1,5 mil. Kč.